JNT


Jakobstadsnejdens Telefon Ab

skata

JNT

JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) grundades 1887 eller för 125 år sedan. Det gör oss till det fjärde äldsta bolaget i branschen i Finland. 

JNT är verksamt inom samtliga delområden inom telekom: data, telefoni, TV och IT-lösningar. Vårt huvudsakliga marknadsområde är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Vi betjänar både privatpersoner och företag. Vårt huvudkontor finns på Alholmsgatan 3 i Jakobstad. 

Vi vill vara det naturliga valet för alla som behöver telekomtjänster. Våra värderingar är att vara en lokal, pålitlig samarbetspartner och att erbjuda betjäning på kundens villkor – vi vill göra det möjligt för våra kunder att använda de lösningar som passar dem bäst.

Berättelsen om JNT >>

Årsberättelse 2014

JNT:s miljöpolicy