JNT | Övriga frågor

Övriga frågor

ÖVRIGA FRÅGOR OCH SVAR

Här får du svar på övriga frågor som rör JNT.

Jag äger en telefonaktie som jag inte längre behöver, vad har jag för nytta av den?

Som aktieägare i JNT har du rätt att delta i bolagsstämman samt få dividend. Vill du ändå sälja din telefonaktie kan du med fördel vända dig till oss, JNT har fullmakt att köpa in sina egna aktier.

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill diskutera dina möjligheter. Vid frågor om aktier ring tel. 06 786 8144 (kl 8-16) eller sänd e-post till aktiearenden[a]jnt.fi Du är givetvis också välkommen in till oss på Alholmsgatan 3, Jakobstad. 

Jag har fått en faktura som jag behöver längre betalningstid på, är det möjligt?

Du kan ändra betalningstiden på din faktura genom att ta kontakt med vår fakturering på tel 06 786 8126.

Jag vill betala med e-faktura, hur skall jag göra?

Vill du i fortsättningen ha dina fakturor som e-faktura, skall du logga in till din nätbank,
och där via beställa JNT:s fakturor som e-faktura.

Jag betalade i misstag min faktura två gånger, vad skall jag göra?

Har du betalat din faktura två gånger, lämnar det du betalat för mycket innestående till nästa fakturering, och dras då från den fakturan. Vill du ha tillbaka dina pengar redan nu, kan du kontakta vår fakturering på 06 786 8126 eller fakturering[a]jnt.fi.

Hur gör jag ett ägarbyte på min JNT aktie?

Om du har köpt ett JNT aktiebrev eller fått ett aktiebrev i arv eller gåva, behöver du göra ett ägarbyte på aktien.

 

  • Om ägaren själv kommer in för att göra ett ägarbyte behövs aktiebrevet och så behöver ägaren visa upp giltig id-handling.
  • Om ett dödsbo äger aktien behövs aktiebrevet, bouppteckningen (ev. testamente) och fullmakt av delägarna i dödsboet för försäljning eller omregistrering om det inte framgår i själva bouppteckningen.
  • Om aktien ägs av ett företag behövs aktiebrevet, utdrag ur handelsregistret, underskrift av prokuristerna eller fullmakt av någon annan som får underteckna köpebrevet eller aktietransporten.

 

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill diskutera dina möjligheter. Vid frågor om aktier ring tel. 06 786 8144 (kl 8-16) eller sänd e-post till aktiearenden[a]jnt.fi Du är givetvis också välkommen in till oss på Alholmsgatan 3, Jakobstad. 

Var och hur gör jag en reklamation till JNT och hur behandlas min reklamation hos JNT?

Vi ber dig sända in er skriftlig reklamation till vår kundtjänst, antingen via e-post eller på papper. Reklamationen kan du sända in till adresserna kundbetjaning@jnt.fi eller helpdesk@jnt.fi. En på papper skriven reklamation kan du lämna in till vår butik eller posta. Nedan hittar du adressen till oss:

JNT

Alholmsgatan 3

68600 Jakobstad

Du får givetvis också kontakta vår kundtjänst per telefon på tel. 06 786 8222 men vi ber alltid ytterligare om en skriftlig reklamation för att säkerställa att all fakta finns med.

Om du sänder in reklamationen via e-post åker den automatiskt in i vårt CRM-system. Om reklamationen kommer in på papper matas den in i vårt CRM-system manuellt.

Reklamationen tas upp till behandling av vår kundtjänst så snabbt som möjligt, fakta granskas tillsammans med berörda enheter inom JNT och eventuella fel och brister åtgärdas. Rutiner granskas för att minimera liknande fall.

Vi kontaktar dig personligen och presenterar en lösning på problemet.

Vad behöver en reklamation innehålla?

- Kunden namn, adress, kontaktnummer, e-post och gärna kundnummer (hittas på fakturan)

- Information om reklamationen

Hur långt bör mitt nya lösenord till mitt multi.fi e-postkonto vara?

Om du byter lösenord på ditt multi.fi e-postkonto via webmail, bör det nya lösenordet vara åtminstone tio tecken långt.

Har du andra frågor? Kontakta vår kundservice

06 786 8222