Sponsorering

Vi på JNT vill gärna bidra till det lokala samhället genom sponsorering. Överenskommelserna ska vara sådana att både JNT och mottagaren känner att samarbetet är givande. JNT har en långsiktig sponsorplan och varje förfrågan behandlas i JNT:s marknadsföringsgrupp. Vårt mål med sponsorering är att stärka relationerna mellan JNT och närsamhället och delta i det lokala livet som ett ansvarsfullt företag.

• JNT:s sponsorbudget skall till största delen användas till ändamål som stöder barn- och ungdomsverksamhet.

• JNT väljer att sponsorera flera enskilda mottagare med mindre summor än färre mottagare med stora summor.

• JNT sponsorerar endast verksamhet som sker på det egna verksamhetsområdet och i första hand föreningar av diverse slag.

Om du vill ansöka om sponsorering, är du välkommen att kontakta oss via marknadsforing[a]jnt.fi .