Insamling av telefoner till förmån för diakonin

Fattigdom avspeglar sig på många sätt i barns och ungdomars liv och försvårar bland annat deras skolgång och vänrelationer. Tillgängligheten till kamrater under ungdomstiden underlättas bland annat av mobiltelefoner. För unga är mobiltelefoner inte bara telefoner, utan de används också tillsammans med vännerna, vilket stärker grupptillhörigheten.

Inför julen bidrar JNT till diakoniarbetet genom att ordna en insamling av begagnade smarttelefoner till behövande barn och ungdomar i nejden. JNT tar emot telefonerna, medan diakoniarbetarna förmedlar dem vidare till de mest behövande. Mottagarna är unga personer i familjer där det finns stödbehov med anknytning till fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga.

Hur går jag tillväga?

Leta reda på dina begagnade smarttelefoner och kom in med dem till Multitronic|JNT-butiken i Jakobstad (öppet vard. 9–17, lö 10–14). Insamlingen pågår ända fram till jul. Telefonen bör vara en hel och fungerande smarttelefon, gärna med tillhörande och fungerande laddare. Töm telefonen på telefonnummer, foton och annat innehåll. Alla telefoner blir granskade av vår personal innan de vidarebefordras. Som tack för ditt bidrag får du en liten överraskning*.

*Gäller fram till julen 2021. En överraskning per kund.