Faktureringsuppgifter

Nedan hittar ni faktureringsuppgifter för Jakobstadsnejdens Telefon Ab.

Nätfaktura:

Mottagare: Jakobstadsnejdens Telefon Ab
FO-nummer: 0181640-7
Nätfakturaadress: 003701816407
Förmedlarkod: 003721291126
Operatör: Maventa

E-post faktura:

Adress: 01816407@scan.netvisor.fi

  • Fakturor som skickas per e-post ska bifogas i pdf-format, och ifall fakturan har bilagor ska dessa vara inkluderade i samma pdf-fil som själva fakturan.
  • Samma e-post kan innehålla flera fakturor, men alla fakturor bör ha egna pdf-filer och dessa måste i så fall ha ha olika namn.
  • Tillåtna tecken för pdf-filens namn är a-z, A-Z och 0-9, använd inga specialtecken eller mellanslag.
  • En enskild e-post får vara högst 5MB.

Pappersfaktura

För att fakturan säkert ska förmedlas behöver adressuppgifterna vara fullständiga både på själva fakturan och på kuvertet.

Jakobstadsnejdens Telefon Ab
01816407
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som ska skannas.
  • Använd inga nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.

frågor?

Om ni har frågor gällande inköpsfakturor kan ni kontakta vår ekonomiavdelning på tel. 06 786 8227 eller via ekonomi[a]jnt.fi. Vi betjänar vardagar kl. 8-16.00.

OBS! Frågor angående privata kundfakturor bör ställas till vår kundtjänst, vi betjänar vardagar kl. 9-16.30 på tel. 06 786 8222 och kundtjanst[a]jnt.fi.