Sponsorering

Vi på JNT vill gärna bidra till det lokala samhället genom sponsorering. Överenskommelserna ska vara sådana att både vi och mottagaren känner att samarbetet är givande. JNT har en långsiktig sponsorplan och varje förfrågan behandlas i vår marknadsföringsgrupp. Vårt mål med sponsorering är att stärka relationerna mellan oss och närsamhället och delta i det lokala livet som ett ansvarsfullt företag.

• Vår sponsorbudget skall till största delen användas till ändamål som stöder barn- och ungdomsverksamhet.

• Vi väljer aktivt att sponsorera flera olika mottagare med mindre summor än färre mottagare med stora summor.

• Vi sponsorerar endast verksamhet som sker på det egna verksamhetsområdet och i första hand föreningar istället för enskilda mottagare eller lag inom en förening. 


Vi behandlar ansökningar gällande sponsorering 4 gånger per år, den 15.2, 17.5, 13.9 och 15.11. Lämna in er ansökan till marknadsforing[a]jnt.fi, så behandlar vi den vid följande behandlingstillfälle.