Inspelningsfunktionen i IPTV förbättras

Tisdagen den 11.1 kl. 14.00 uppdateras IPTV-tjänstens inspelningsfunktion SPIN. Uppdateringen förbättrar användandet av programinformationen vid inspelning. Serieinspelningen kommer inte längre att spela in programrepriser. För att ta i bruk den nya funktionen och för att i fortsättningen kunna spela in återkommande program behöver du ställa in serieinspelningen på nytt.

Anvisningar:

1. Gå till ”Arkiv” i menyn och tryck därefter ”Serieinspelningar”. Här listas alla dina nuvarande serieinspelningar. Du kan radera gamla serieinspelningar genom att trycka ”Ok” på det program du vill ta bort och därefter välja alternativet ”Ta bort”.

2. Gå till programguiden, välj programmet du vill serieinspela, tryck ”Ok” på fjärrkontrollen och välj alternativet ”Aktivera serieinspelning av programmet”. Upprepa proceduren för varje program du vill spela in. Serieinspelningen är nu uppdaterad.

Obs! Dina befintliga inspelningar försvinner inte i och med uppdateringen.