Endast engelskspråkigt ljudspår på Viasat Nature & Viasat Explore

TV-kanalerna Viasat Nature och Viasat Explore har endast engelskspråkigt ljudspår från och med 1.2.2024.

Vi beklagar eventuella olägenheter som ändringen medför.