Nickelodeon Ukraine Pluto TV

Nu kan alla JNT:s kabel-tv- och IPTV-kunder se barnkanalen Nickelodeon Ukraine Pluto TV. Innehållet sänds dygnet runt, är dubbat till ukrainska och består av populära barnprogram från kanalerna Nickelodeon och Nick Jr. 

Den tillfälliga pop-up-kanalen syns inledningsvis fram till 4.7.2022 och hittas på kanalplats 73 i kabel-tv-nätet och på kanalplats 211 i IPTV-nätet. Ifall kanalen inte syns automatiskt behöver du göra en kanalsökning. 

Med denna kanal hoppas vi kunna skänka lite tröst och glädje till de ukrainska barn som just nu befinner sig i Österbotten på grund av kriget i sitt hemland.