Sändningen av de utländska tv-kanalerna fortsätter

FiCom och dess operatörsmedlemmar har kommit överens med upphovsrättsorganisationerna om villkoren för vidaresändning av utländska tv-kanaler i IPTV och kabel-tv.

Parterna kom i december överens om en förlängning av förhandlingstiden med en månad, så att vidaresändingen av bl.a. de i Finland populära SVT kanalerna kunde fortsätta normalt över årsskiftet. I slutet av januari nådde förhandlingsparterna en gemensam syn på att man också i fortsättningen regelbundet ska förhandla om villkor och priser för vidaresändning av utländska kanaler.

”Vi är mycket glada över att upphovsrättsorganisationerna kom tillbaka till förhandlingsbordet och att vi under tilläggstiden fick ett viktigt resultat om en fortsättning på den för oss viktiga kutymen att förhandla, i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Detta säkerställer att vidaresändningen av utländska kanaler fortsätter oavbrutet också i framtiden, konstaterar Elina Ussa, VD för Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf.