September månads ändringar i kabel-tv

Det nationella kanalplatsbytet i kabel-tv-nätet är nu genomfört. Baskanalernas HD-versioner hittas fr.o.m. 31.8 på kanalplatserna 1–20, och motsvarande SD-versioner på kanalplatserna 21–40.

Andra ändringar

History SD och History HD har bytt kanalplats sinsemellan. History SD hittas nu på kanalplats 305 och History HD på kanalplats 67.

Även Nat Geo Wild SD och Nat Geo Wild HD har bytt kanalplats sinsemellan. Nat Geo Wild SD hittas nu på kanalplats 304 och Nat Geo Wild HD på kanalplats 100.

Obs! En del TV-apparater söker fram de nya kanalplatserna automatiskt. Ifall din TV däremot inte söker fram de nya kanalplatserna automatiskt, behöver du göra en kanalsökning.