Serverinställningar för multi.fi

WEBB-MAIL: https://webmail.multi.fi/

IMAP-SERVER: imap.multi.fi
KRYPTERING: SSL (valfri)
PORT: 993 (vid ingen kryptering: 143)

POP3-SERVER: pop.multi.fi
KRYPTERING: SSL (valfri)
PORT: 995 (vid ingen kryptering: 110)

SMTP-SERVER: smtp.multi.fi
PORT: 25 (Ingen kryptering, kan endast användas i JNT:s bredbandsnät)

SMTP-SERVER: smtps.multi.fi
KRYPTERING: SSL
PORT: 465

För autentisering används användarnamn och lösenord.