Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda JNT:s routrar

📢 Med orsak av Yles artikel som publicerades förra veckan vill vi på JNT berätta om de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda våra JNT Fiber-kunders routrar. I artikeln uppmanar Yle läsarna att använda några metoder för att skydda sina system och i denna lista kan JNT:s kunder bocka av flera punkter genast. Som JNT-kund har man automatiskt ett bra skydd mot hackare. 🦉

◾️ De routrar JNT:s fiberkunder har i sitt hushåll tillhör JNT och vi sköter automatiskt om uppdateringar av mjukvara till senaste version och underhåll av modemet. ✅

◾️ JNT:s routrar har automatiskt inbyggd brandvägg. ✅

◾️ Gamla modem byts ut mot nya då de blivit för gamla. ✅

◾️ Routerns standardlösenord (vanligen admin) har blivit uppdaterat till ett starkt lösenord och kunden behöver därmed inte vidta några åtgärder. ✅

Alla JNT:s routrar har även ett eget unik wifi-lösenord och det lösenordet utgör i sig inte ett säkerhetshot. Wifi-lösenordet behöver därmed inte bytas ut på grund av säkerhetsskäl.