Årsberättelse 2016

År 2016 har varit ett innehållsrikt och framgångsrikt år för JNT.

Vi har flyttat fram våra positioner inom flera områden och utvecklat verksamheten. Vi har lanserat nya tjänster och vi har expanderat geografiskt. Vi ligger också fortsättningsvis i den absoluta toppen i Finland gällande levererade fiberanslutningar. Det här syns konkret i ett gott ekonomiskt resultat för året och en positiv utveckling av vår kärnverksamhet.

Läs hela årsberättelsen här: Årsberättelse 2016