Åtgärder i samband med Corona-viruset

JNT har samhällskritiska funktioner och vi behöver kunna säkerställa att vår verksamhet fungerar även om Finland skulle drabbas av en utbredd Corona-epidemi.

För att minimera risken att personalen insjuknar samt för att minimera smittspridningen på ett allmänt plan har vi infört följande direktiv:

  • Vi inför extra aktsamhet vid kundbesök och desinficerar all utrustning innan vi installerar den.
  • Vi besöker inga kunder om vi är sjuka och gör heller inga installationer hos kunder som är sjuka.
  • Vi bokar in kundbesök till företag som tidigare, men alla besök sker virtuellt.
  • Vi tar ej emot besök ifall de inte är av särskilda skäl.
  • Vi deltar ej i mässor eller större tillställningar.
  • Vi gör inga utlandsresor. Inrikesresor sker endast om de är affärskritiska.
  • Vi uppmanar vår personal att arbeta på distans om det är möjligt.
  • De ur personalen som varit utomlands jobbar på distans i två veckor efter att de kommit tillbaka till Finland.
  • Vi har reservdelar för alla kritiska funktioner för minst 6 månader.

Vi tar fortsättningsvis emot besök i Multitronic|JNT-butiken i Jakobstad och Vasa, men uppmanar alla som har förkylningssymptom att tänka en extra gång innan de rör sig ute bland andra människor.

Vi följer med läget kontinuerligt.