Avtalet med Discovery Networks Finland upphör 31.12.2019

Avtalet mellan vår kabel-TV-leverantör och Discovery Networks Finland upphör 31.12.2019 och för tillfället pågår förhandlingar om nytt avtal, så att Discoverys kanaler även i fortsättningen skall synas för JNT:s kabel-TV-kunder. Vi har i nuläget dock inga garantier för hur samarbetet ser ut i framtiden.

Vi vill erbjuda ett mångsidigt kanalutbud till rimliga priser och för tillfället förs förhandlingar med Discovery så att vi även i fortsättningen skall kunna göra det.

Till avtalet hör Eurosport 1 och 2, samt Discoverys betalkanaler Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, ID Investigation Discovery, Travel Channel och Food Network. Ifall att distributionen av dessa kanaler upphör 31.12.2019 försöker vi, tillsammans med vår leverantör, lösa situationen för er kunder.

Vi informerar mera efter hand gällande eventuella förändringar och ersättande innehåll.

 

Ändringarna berör inte Discovery-kanalerna i IPTV.