Ebba Brahe stipendiet 2019

På bild: Thomas Carp, JNT, och Annika Rak, Cambridge Ohjelma

Sedan 2017 har vi årligen delat ut Ebba Brahe-stipendiet. Stipendiet instiftades av JNT för att främja kvinnligt företagande och företagsledarskap i Österbotten. Sedan 2017 har stipendiet varje år delats ut för att uppmärksamma företagsamma, handlingskraftiga och framåtsträvande kvinnor som är verksamma i och för Österbotten.

Stipendiet överräcktes den 14.11.2019 och gick i år till Annika Rak, VD och konceptutvecklare för Cambridge viktprogram. Företaget har sitt huvudkontor i Jakobstad, och Annika verkar som företagets VD både i Finland och Sverige. Vi uppmärksammar Annika med stipendiet för hennes sätt att verka i Österbotten och för att hon bevisat att det med Jakobstad som huvudkvarter går att driva ett framgångsrikt, nationellt företag, som dessutom idag har expanderat till Sverige.

Cambridge viktprogram hjälper personer att nå sin målvikt, göra hälsosamma val samt uppnå och upprätthålla en sund livsstil. Programmets coacher undervisar och hjälper klienten till en hållbar kosthållning i vardagen och motiverar klienten för att lyckas med sin målsättning. Företaget har 115 coacher bara i Finland, och 25 i Sverige – ett antal som efter årsskiftet kommer att öka ytterligare.

– Att sälja påsar med dietpulver är ingen konst, men vårt koncept är så mycket mer, vårt viktigaste syfte är att ge kunderna ett mervärde. Nyckeln till vår framgång är att vi genom våra coacher bistår med de hjälpmedel som behövs för att kunden själv ska hållas motiverad och kunna göra de aktiva val som leder fram till en lyckad, hållbar viktnedgång, berättar Annika.

Annika har sedan år 1995 hjälpt personer att hitta fram till en hälsosammare livsstil. Efter över 10 års erfarenhet av Cambridge i Finland, tog hon år 2018 över som VD också för Cambridge Sverige. Hon konstaterar att resandet mellan länderna hade varit smidigare och många timmar kortare ifall hon hade bott i Helsingfors, men hon väljer ändå att satsa på Jakobstad som företagets huvudkontor, och berättar om planerna på att öppna upp ny verksamhet i centrum av Jakobstad.

Annika skrattar och minns alla gånger hon sprungit med huvudet i väggen med olika projekt, men med den positiva, ödmjuka och passionerade attityd hon utstrålar förstår man att hennes inställning hjälpt henne att resa sig igen efter de bakslag som någon gång drabbar alla företagare.

 

 

Vem var Ebba Brahe?

Många i Jakobstadsnejden minns säkert att Ebba Brahe hade något med Jakobstads historia att göra. För att friska upp minnet kan vi berätta att Ebba Brahe grundade Jakobstad, och gav staden namnet efter sin avlidna make Jakob De la Gardie. Ebba som tillhörde den svenska adeln, var en orädd och driftig kvinna som under 1600-talet bedrev en omfattande affärsverksamhet och styrde över ett stort antal gods, gårdar och framförallt järn- och bergsbruk.