Finlands framtid hänger på fibern

Finlands framtid hänger på fibern

Fiberprojektet belyser Finlands position som föregångare inom den tekniska utvecklingen.

Finnet-förbundet rf som består av de lokala datakommunikationsbolagen har startat upp ett treårigt ”Finland behöver fiber”-projekt. Målsättningen är att öka medvetenheten om hur fibernätet påverkar Finlands framtid och den teknologiska utvecklingen, samt framför allt försäkra att 5G når ut även utanför tillväxtcentren. ”Den efterlängtade 5G:n behöver fiber för att fungera”, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Endast med fiber kan ett heltäckande 5G-nät byggas

Följande stora utvecklingsskede inom den trådlösa dataöverföringen är 5G, som utnyttjas av en kontinuerligt ökande mängd apparater och appar. Endast fibern kan erbjuda ett tillräckligt snabbt och pålitligt stamnät som krävs för att 5G:n ska fungera. Finnets projekt uppmuntrar hushåll utanför tillväxtcentren att bekanta sig med fibermöjligheterna inom sitt bostadsområde. Fiberns nästintill gränslösa kapacitet räcker för årtionden framöver så att även tjänsterna för kommande smarthem fungerar.

 

Alltid aktuellt om fiber på websidan

På projektets websida suomitarvitseekuitua.fi publiceras aktuell info och videointervjuer där Saimi Hoyer, turismföretagare i Punkaharju, samt eSport-spelaren Jere Alanen står först i tur med konkreta praktiska exempel på hurdana fördelar och tjänster fibern erbjuder människan. Utöver nöjesbruk kräver t.ex. husteknik, distansarbete och allt mer även hälsotjänster snabba dataförbindelser. Via websidan är det möjligt att kartlägga fiberläget på det egna bostadsområdet vilket underlättar planering av en eventuell övergång till fibernät för den egna bostaden.

 

Tilläggsuppgifter

Finnet-förbundet
Jarmo Matilainen
Verkställande direktör
044 722 8210
jarmo.matilainen@finnet.fi

JNT
Maria Höglund
Verkställande direktör
06 786 8100
maria.hoglund@jnt.fi

 

Finnet-förbundet rf är de regionala ICT-bolagens intressebevakare och samarbetsorgan. Förbundet har 23 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2016 var c. 373 miljoner euro. Bolagen sysselsätter över 2000 personer.