IPTV Underhållsarbete

Under arbetets gång kan delar av IPTV-tjänsten vara otillgänglig. Arbetet beräknas att vara färdigt inom 1 timme, och efteråt krävs en omstart av IPTV-boxen.

Vi beklagar de olägenheter detta medför.