JNT blir delägare i Connected Finland Oy

JNT gör storsatsning på IoT, går in som delägare i Connected Finland Oy

IoT (Internet of Things) är en stark trend i alllmänhet och inom IT och telecom i synnerhet, som kommit för att stanna. IoT är en megatrend som förutspås ha lika stort inflytande på vår vardag som internets utveckling har haft. Nu tar JNT en starkare position på den marknaden. Detta genom att intensifiera samarbetet med Connected Finland Oy och gå in som delägare i bolaget.

Connected Finland är ett bolag med snart fem år på nacken. Man har en framträdande position inom det internationella Sigfox-nätverket och har byggt ut ett IoT-nätverk i Finland som nu täcker ca 90% av Finlands befolkning, även i Estland bygger Connected Finland ut IoT-nätverket.

Sigfox är ett globalt nätverk för mobil överföring av data. Fokus ligger på IoT tillämpningar som har behov av lång batteritid, lång räckvidd och många sensorer. Connected Finland tillverkar och säljer också sensorer som fungerar i Sigfox nätverket. I det Sigfox-nätverk som bolaget opererar finns i nuläget närmare 200.000 apparater kopplade. Till exempel Postens nya postboxautomater med kodlås, som finns överallt i landet, är tillverkade av Connected Finland och fungerar över Sigfox nätverket.

Tillväxten har varit snabb och förväntas öka ytterligare framöver. Som en del i tillväxtstrategin har Connected Finland nu breddat sin ägarbas och JNT kommer med som en betydande minoritetsägare i bolaget.

”Samarbetet mellan bolagen började redan för några år sedan och intensifieras nu ytterligare. Vi är glada att ett av landets starkaste lokala telecombolag satsar stort och synligt på modern och branschledande IoT-teknologi. JNT representerar starkt regionalt kunnande och vi intensifierar vårt samarbete gällande försäljning och marknadsföring för att ytterligare öka vår tillväxt” konstaterar Conected Finland Oy:s vd Markku Patronen.

Att JNT som en regional operatör i Österbotten nu tar en större roll inom IoT ser JNT:s vd Maria Höglund som en logisk och strategisk satsning.

Vi ser att IoT är starkt på kommande och att det finns stor potential för tillväxt inom detta segment. Vårt uppdrag är att se till att vår region har de bästa möjliga förutsättningarna inom data och telecom, och dit hör även IoT.” säger Maria Höglund, vd för JNT.

 

Tilläggsuppgifter:

Markku Patronen, verkställande direktör
Connected Finland Oy
markku.patronen[a]connectedfinland.fi
+358 50 506 5393
www.connectedfinland.fi

Maria Höglund, verkställande direktör
JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab)
maria.hoglund[a]jnt.fi
+358 044 721 8100
www.jnt.fi

 

Om Connected Finland:
Connected Finland har 16 anställda i Esbo och Tallin, Estland. År 2019 var omsättningen 3,2 miljoner euro. I bolagets nationella IoT nät finns redan närmare 200.000 apparater uppkopplade och bolaget har kunder gällande IoT-apparater och -tjänster i 35 länder.

Om JNT:
JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) är verksamt inom IT och telecom: Omsättningen är 13,5 miljoner euro och kunder är både privatpersoner och företag. Det huvudsakliga marknadsområdet är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Bolaget har 60 anställda i Jakobstad och Vasa, Finland.