JNT och OCA ger Oravais fiber

De närmaste månaderna tar Oravais på allvar steget in i ”fibertiden”. Det här blir verklighet tack vare ett samarbete mellan Oravais Centralantenn Andelslag (OCA) och JNT. Den sista december i år släcks OCA:s gamla kopparnät ner.

Thomas Holm som är styrelseordförande för OCA berättar att en fiberutbyggnad varit aktuell i Oravais under ett par års tid. 
– Redan nu har ett femtiotal av våra cirka 400 andelslagsmedlemmar fiber och på stämman för ett drygt år sedan togs beslut om att vi skulle börja utreda hur vi helt kan gå över till fiber, berättar Thomas Holm.
Det var i den vevan som Håkan Löfqvist från JNT tog kontakt med OCA och hörde sig för om intresset för ett samarbete med JNT. Diskussionerna avancerade och tanken på att grunda ett gemensamt bolag för fiberutbyggnaden i Oravais föddes. Bolaget, med JNT och OCA som delägare, fick namnet Bridge Network Oravais och tar över OCA:s befintliga fibernät.
Vid OCA:s årsstämma i mitten av mars beslöts att det blir byggstart för det nya fibernätet om minst 70 procent av medlemmarna tecknar avtal med det nya bolaget. Den summan nåddes med råge och Holm räknar med att anslutningsgraden nära nog kommer att landa på 100 procent innan kopparnätet släcks ner.
– De enda som egentligen varit tveksamma är villaägare som endast vistas sporadiskt några dagar eller på sin höjd ett par veckor på per sommar på sina villor, säger Thomas Holm.
Håkan Löfqvist från JNT:s sida är väldigt nöjd med hur snabbt projektet framskridit.
– Vi siktar på att komma igång med det praktiska arbetet i maj och målsättningen är att alla som valt att ansluta sig ska ha möjlighet att se Kalle Anka på julafton via fiber, säger Löfqvist som vidare konstaterar att det här projektet passar som hand i handske i JNT:s strategi.
– Här får man det bästa av två världar. Vi kommer in med lång erfarenhet och brett tekniskt kunnande medan OCA har den lokala sakkunskapen och kännedomen. Det här ligger helt i linje med hur vi på JNT vill jobba, säger Löfqvist.
Via fiberanslutningarna i Bridge Network kommer OCA att erbjuda kabel-tv tjänster medan JNT erbjuder internet-, IPTV- och IP telefoni-tjänster.
– Hastigheten på internetanslutningarna blir inledningsvis hela 250/250 Mbits men nätet dimensioneras redan i detta skede för att klara avsevärt mycket mera, säger Håkan Löfqvist.
Projektet kommer att förverkligas enligt ”nyckel i hand princip” för att göra det så smidigt som möjligt för kunderna.