JNT:s kunder i Vasanejden deltog i donation till Vasa Mödra- och Skyddshem

Det lyckade jubileumsåret avslutades med en donation till skydshemmet i Vasa. Vi på JNT anser att skyddshemmets verksamhet är beundransvärd och ytterst viktigt för Österbotten och vi vill därför bidra till detta arbete. Vi valde att inkludera JNT:s kunder i Vasa i processen och de fick därför vara med och påverka storleken på donationen genom att välja om de hämtade ut en gåva av JNT från angiven affär i Vasa eller avstod och på så vis lät summan gå till verksamheten på Vasa Mödra- och Skyddshem.

Den sammanlagda summan, som nu doneras till Vasa Mödra- och Skyddshem, blev hela 4380€. Summan går oavkortat till Skyddshemmets verksamhet. Vi hoppas att donationen skall hjälpa Vasa Mödra- och Skyddshem att fortsätta med det fina arbete de gör.

Donationen överlämnadess av JNT:s Thomas Carp och Jukka Harju till Skyddshemmets VD Mika Lindén fredagen den 12.1.2018 kl. 10.00.

 

JNT är verksamt inom samtliga delområden inom telekom: data, telefoni, TV och IT- lösningar. Vårt huvudsakliga marknadsområde är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Vi betjänar privatpersoner, företag, städer och kommuner. Vårt huvudkontor finns på Alholmsgatan 3 i Jakobstad och vårt kontor i Vasa finns på Hovrättsesplanaden 18. JNT:s omsättning är ca 14 miljoner € och vi har 50 anställda.

Foto: Arash Matin