Malax kommun överlåter fiberbolag till JNT

Malax kommunfullmäktige har fattat beslut om att sälja hela aktiestocken i Bothnia Broadband Ab (Bob) till Jakobstadsnejdens Telefon Ab (JNT). Affären planeras att verkställas i början av augusti.

Det är ett kommunalägt bolag som i 20 års tid har servat Malaxborna med data, telefoni, TV och IT-lösningar som nu säljs. Bothnia Broadband har byggt upp ett omfattande fibernät, som gjort det möjligt för de flesta Malaxbor att ansluta sig till fibernätet. Bolaget har nått ut till byar runt om i bygden och fyller en mycket viktig funktion i att trygga näringslivets, privatpersoners och den kommunala verksamhetens behov av snabba och pålitliga dataanslutningar.

Bolaget och dess ägare Malax kommun stod vid ett vägskäl när bolagets långvariga eldsjäl och VD Rolf Storgård gick i pension nu i vår.

-En försäljning är ett naturligt steg för att ta verksamheten in i den utvecklingsfas som väntar för att kunna möta framtidens behov, konstaterar Bothnia Broadbands styrelseordförande Kjell Ahläng.

-Affären är betydelsefull för kommunen både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, fortsätter Malax kommundirektör Jenny Malmsten.

Det krävs fortsatta satsningar både på utrustning och tjänster, vilket gör det utmanande för ett litet bolag att själva bygga upp och tillhandahålla all service. Det är inte heller en del av kommunens kärnfunktion att fungera på denna marknad. Därför ser man det som en mycket bra lösning att kunna sälja aktierna till JNT, som är ett större bolag och har de resurser och den kunskap som behövs men som ändå har en regional förankring och stor förståelse för landsbygdens behov och den tvåspråkighet som finns här.

-Jag är övertygad om att JNT tillsammans med Bothnia Broadbands personal och kunder kommer att kunna fortsätta utveckla servicen i Malax säger Ahläng.

JNT har under lång tid systematiskt byggt ut fibernätet i Österbotten och är bland de ledande inom fiberutbyggnaden i Finland. Allt fler kunder ansluts och expansionen fortsätter. Denna affär är således ett naturligt steg i JNT:s tillväxtstrategi.

-Vi uppskattar det långsiktiga jobb som gjorts i Malax för fiberutbyggnaden och är glada över att få förtroendet att bygga vidare på den goda grund som lagts, säger JNT:s VD Maria Höglund.

JNT levererar redan nu bl.a. IP-TV tjänster till kunder i Malax och har under många år haft ett bra och konstruktivt samarbete med Bothnia Broadband. För att få en smidig övergång för de kunder som berörs av affären kommer JNT att i början av hösten ordna informationstillfällen i Malax och berätta mera om vad JNT kan stå till tjänst med.

-Det är en bra lösning för båda parter, som jag ser det, summerar Malmsten. Vi tryggar en fortsatt högklassig service då det gäller dataanslutningar i Malax och JNT kan genom aktieöverlåtelsen utvidga sitt verksamhetsområde och fortsätta jobba aktivt och långsiktigt för att infrastrukturen för data och telekom ska vara högklassig och ändamålsenlig i regionen.

 

JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab)

JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) är verksamt inom IT och telecom: Omsättningen är 14 miljoner euro och kunder är privatpersoner, företag och offentlig sektor. Det huvudsakliga marknadsområdet är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Bolaget har 60 anställda i Vasa och Jakobstad.

 

Bothnia Broadband Ab

Aktiebolaget Bothnia Broadband grundades år 2000 med Malax som hemort. Företaget ägs till 100 % av Malax kommun. Bolaget levererar snabba och trygga dataförbindelse i Malax med omnejd. Bolaget är verksamt inom samtliga delområden inom telekom: data, telefoni, TV och IT-lösningar och betjänar både privatpersoner och företag.

 

Malax kommun

Malax kommun är en skärgårdskommun i Österbotten. Kommunen ligger ca 25 km söder om Vasa. Kommunen har 5.500 invånare och är en tvåspråkig kommun, med svenska som majoritetsspråk (85 %) och finska som minoritetsspråk (10 %).

 

Tilläggsuppgifter ges av:

Malax kommun: Jenny Malmsten, kommundirektör, tel 050 437 2447, jenny.malmsten[a]malax.fi

Bothnia Broadband Ab: Kjell Ahläng, styrelseordförande, tel 050 565 1950, kjell[a]convido.fi

JNT: Maria Höglund, verkställande direktör, tel (06) 786 8100, 044 721 8100, maria.hoglund[a]jnt.fi