JNT och Herrfors grundar IT-bolag

North Shore Data Center – ny aktör inom datacentertjänster

Allt mer sker digitalt. Det förändrar människors vardag och ställer många företag inför komplexa IT-frågor. Det är bakgrunden till att JNT och Herrfors nu börjar erbjuda datacentertjänster i det gemensamt ägda Oy North Shore Datacenter Ab.

”En accelererande trend är att efterfrågan av datatjänster ökar. Alla har inte möjlighet eller intresse av att hantera sina IT-resursbehov själva, därför tar vi steget att börja erbjuda datacenterrelaterade tjänster”, säger Robert Ståhl, vd för det nya bolaget.

”Det här är ett unikt samarbete mellan två starka regionala bolag. Som aktörer inom telekom och energi har vi alla möjligheter att hitta synergier och skapa något nytt, som kommer lokalsamhället till godo”, säger North Shore Datacenters styrelseordförande Maria Höglund.

Både Herrfors och JNT har i sina kundkontakter sett ett tilltagande behov av datacentertjänster gällande lagring, kapacitet, tillgänglighet och annat.

”Samtidigt har IT-miljöerna blivit allt mer komplexa och förutsätter ofta stora investeringar, om de ska hanteras inom företaget. Vi tror att många hellre lägger sina resurser på den egna kärnverksamheten”, säger Robert Ståhl.

Både han och Maria Höglund nämner att många företag gärna även vill ha sin IT-miljö regionalt administrerad, både av tillgänglighets- och säkerhetsskäl.

”Vi har i regionen Finlands bäst utbyggda fibernät och även mycket goda internationella dataförbindelser, dessutom en stabil, regionalt förankrad elförsörjning och en stark tradition av entreprenörskap. Vi har förutsättningar att skapa vad som helst”, säger Maria Höglund.

I startläget har det nya bolaget datacenter lokaliserade på tre platser som med råge uppfyller kommunikationsverkets (Ficoras) krav på driftsäkerhet, två av dem i Jakobstad, ett i Vasa. Kapaciteten motsvarar ungefär 3500 fysiska servrar.

”Bland annat gäller att lokalerna har strikt begränsat tillträde, automatiska släckningssystem, garanterad elförsörjning och dubblerade kylsystem”, förklarar Robert Ståhl.

Förutom att säkerställa de fysiska faciliteterna för kunderna erbjuder North Shore Datacenter även analyser gällande kunders behov, framtagande av speciallösningar och implementering av dem.

”Utgångspunkten är att vi bygger ut det nya företagets verksamhet i den takt som affärerna utvecklas. Många företag är väl medvetna om att de borde utveckla sina IT-lösningar, vi kan hjälpa dem att göra det på ett fiffigt sätt”, säger Maria Höglund.

Målet är att North Shore Datacenter ska vara lönsamt inom två år och utvecklas till en ledande aktör inom datacenterbranschen i Finland.

Robert Ståhl sköter VD-uppdraget i det nya bolaget utöver sin nuvarande roll som ICT-chef på Herrfors. JNT:s William Lindén är kombinerad teknisk chef och försäljningschef, medan Sven Wannäs har rollen som utvecklingschef.

https://northshoredc.fi/

För mer information, kontakta Robert Ståhl eller Maria Höglund.

 

Robert Ståhl

06 789 8210

robert[a]nsdc.fi

 

Maria Höglund

06 786 8100

maria.hoglund[a]jnt.fi

 

JNT:

  • Levererar data-, telefoni- och tv-lösningar till kunder i hela kust-Österbotten.
  • Omsättning (2017): 14 M€
  • Kunder: 20 000

Herrfors:

  • Levererar el till Alavieska, Jakobstad, Larsmo, Maxmo, Oravais, delar av Pedersöre, Terjärv och Ylivieska.
  • Omsättning (2017): 44 M€
  • Kunder: 32 000