JNT:s bokslut 2015

JNT:s bokslut 2015

Publicerad 31-03-2016

År 2015 var för JNT ett rekordår. Rekordmycket datakapacitet levererades till kunderna och kunderna var fler än någonsin. Den ekonomiska utvecklingen var under året stabil.

Lönsamheten var fortsatt god vilket har gett utrymme för fortsatt stora investeringar. Under de tre senaste åren har JNT investerat drygt 10 miljoner euro i infrastruktur i regionen.

Läs mer