JNT:s bokslut 2015

Lönsamheten var fortsatt god vilket har gett utrymme för fortsatt stora investeringar. Under de tre senaste åren har JNT investerat drygt 10 miljoner euro i infrastruktur i regionen.

Läs mer