Så här i slutet av år 2020 vill jag tänka tillbaka lite…

Och jag kan konstatera att mycket har hänt! Det har varit ett år av speciella omständigheter också på JNT, och vi har fått tänka till kring hur vi jobbar och rör oss. Många har jobbat till stor del hemifrån, i de fall det varit möjligt. Teams har blivit vår vardag och kaffepauserna saknas. Vi har alla jobbat väldigt hårt hela året och omständigheterna har dessutom varit utmanande. Jag är oerhört stolt över hur väl allt har fungerat under året trots att egentligen inget har varit som vanligt.

Inom affärsverksamheten har det ändå inte varit något dystert år, tvärtom har vi kunnat växa och ta flera kliv framåt.

Vi har nått nya rekord detta år inom fiberutbyggnaden. JNT finns på fiberkartan på ett allt större geografiskt område. Vi bygger ut i flera områden som bäst och vi har fattat byggbeslut för nya områden som kommer att förverkligas nästa år. Det senaste byggbeslutet är Replot. Fiber är den stabilaste lösningen för telecomtjänster och fibern behövs överallt för att se till att Österbotten är starkt också i framtiden.

Vi har också lanserat en ny tjänst, JNT Hyrfiber, ett koncept som vi oss veterligen är först ut med i Finland. Konceptet har väckt intresse i branschen och lyfts fram i många sammanhang.

Vi har sålt och levererat tjänster till allt fler företagskunder mellan Karlebynejden och Vasanejden. Vårt datacenter North Shore och vår telefonitjänst Cloudberry används av allt fler företag. Jag är glad och tacksam för att vi gång efter annan visar vår bredd i kompetens och kunnande. Kompetens och kunnande är ovärderligt och något som allt fler företag uppskattar och får upp ögonen för. 

Vi har kopplat in våra tjänster till många husbolag i Vasa och Karleby. Allt fler kunder har högre hastigheter i sina internetanslutningar, speciellt detta år med distansjobb och distansundervisning har visat på behovet av snabb uppkoppling.

Våra butiker, Multitronic-JNT, har haft en riktigt bra försäljning speciellt när coronarestriktionerna först började i våras, och sen när andra vågen kom i oktober. Det är imponerande att i dessa tider lyckas hålla ställningarna!

Kundtjänsten har också visat vad de kan i år. Mängden kundkontakter via samtal, e-post och andra kanaler är oerhört stor. Hösten har varit tuff med en tredjedels ökning besvarade samtal per månad aug-okt. Alla i kundtjänsten har ändå tålmodigt och vänligt lyckats ge en suverän betjäning åt alla dessa kunder.

Inom tekniken har 5G utbyggnaden börjat. Vi på JNT har för vår del ett pilotprojekt kring 5G. Mer om detta senare!

Vi har under året tagit i bruk GFast-switchar för husbolag och vart efter uppdaterat utrustningen i vårt nät. Under året har internetanvändningen ökat, dels beroende på att allt fler kunder jobbar på distans, dels beroende på att vi har allt fler kunder.

Vi jobbar träget vidare med digitaliseringen av JNT, och vill möjliggöra ett allt mer digitalt arbetssätt speciellt då det gäller rutinuppgifter. Vi har under året tagit i bruk en ny självbetjäningsportal för kunderna, Selfie. Under året har vi också tagit ett stort kliv framåt inom IoT, Internet of Things. Vi har gått in som delägare i Connected Finland, och tagit en aktiv roll på IoT marknaden i Finland. Som en del av det utvecklar vi också vårt eget Nollge koncept, med tjänster som förenklar och digitaliserar vår vardag.

En milstolpe i år var när vi i augusti köpte Bothnia Broadband i Malax. Vi är nu mitt inne i arbetet med att integrera BoB:s verksamhet med JNT. Vid årsskiftet fusioneras BoB med JNT och vi ska betjäna kunderna via JNT:s kanaler. Vi kommer göra vårt bästa för att övergången blir smidig.

Ofta pratar vi om euron och ekonomi som mått på hur det går, men för en positiv utveckling krävs det konkreta handlingar och kunder som anlitar oss. I praktiken alltså fungerande tekniska plattformer och infrastruktur, fungerande kundbetjäning och aktiv försäljning. Detta har vi i år lyckats med tack vare det engagemang som finns i bolaget. Jag är så oerhört stolt och tacksam att få jobba tillsammans med alla JNT:are! Våra tjänster behövs allt mer och det känns väldigt meningsfullt.

När jag blickar framåt mot nästa år är jag full av iver att ta tag i de möjligheter som vi har. Vi är ett både stort och litet bolag, som om och om igen visar att vi kan erbjuda egentligen vilka lösningar som helst, bara vi själva vill och tar för oss. Och vi tar för oss!

God jul och Gott Nytt År 2021!

Maria Höglund, VD