Uppsägningstider för konsumenttjänster

I dokumentet nedan hittar du uppsägningstider för bland annat våra internet-, TV- och telefonitjänster. Uppsägningstiderna i dokumentet gäller ifall kunden inte ingått ett tidsbundet avtal.

Klicka här för att se konsumenttjänsternas uppsägningstider.