Dokument

Dokument för konsumenter

Här hittas dokument med information om våra konsumenttjänsters avtalsvillkor samt priser. Längst ner på sidan hittar du även vår integritetspolicy.

JNT prislista för konsumenttjänster
Avtalsvillkor

Via länken nedan hittar du uppsägningstider för bland annat våra internet-, TV- och telefonitjänster. Uppsägningstiderna i dokumentet gäller ifall kunden inte ingått ett tidsbundet avtal.

Konsumenttjänsternas uppsägningstider

Alla ska känna sig som en del av JNT-familjen – oavsett om man varit kund hos oss i 30 år eller 30 minuter. Vi respekterar våra kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Läs registerbeskrivningen här.

Integritetspolicy – JNT:s dataskyddsbeskrivning
Vi har förbundit oss att skydda våra kunders och vår personals privatliv och behandlar därmed personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning.