Info till JNT:s aktieägare

JNT:s aktieägare har nyligen fått ett erbjudande om att sälja sina aktier till en utomstående part. Ifall du funderar på att sälja ditt aktiebrev, köper JNT gärna tillbaka sina egna aktier.

Det ligger i vårt största intresse att trygga att fokuset hålls i det område där vi bor och verkar, och vi vill säkerställa att Österbotten även i framtiden har tillgång till bästa möjliga tjänster inom data och telecom.

Ifall du vill sälja ditt JNT-aktiebrev kan du vara i kontakt med oss på tel. (06) 786 8144 (vardagar kl 8 – 16) eller aktiearenden[a]jnt.fi. JNT har fullmakt att köpa egna aktier och köper in aktier ifall de erbjuds till JNT, men naturligtvis väljer du själv om du säljer och i så fall till vem du säljer dina aktier.

Här hittar du mer information som riktar sig till våra aktieägare.