Fortsatt insamling av telefoner för diakonin

I december 2021 bidrog JNT till diakoniarbetet genom en insamling av begagnade smarttelefoner till behövande barn och ungdomar i Jakobstadsnejden. JNT tog emot telefonerna, medan diakoniarbetarna förmedlade dem vidare till de mest behövande. Mottagarna var unga personer i familjer där det finns stödbehov med anknytning till fysisk, psykisk eller social funktionsförmåga.

Insamlingen var en succé och vi förlänger den därför på obestämd tid. Vi tar nu emot alla slags mobiltelefoner, både smarttelefoner och mer lättanvända seniortelefoner. Insamlingen går fortsättningsvis till diakonin.

Hur går jag tillväga?

Leta reda på dina begagnade mobiltelefoner och kom in med dem till Multitronic|JNT-butiken i Jakobstad (öppet vardagar kl. 9–17, lördagar kl. 10–14). Insamlingen pågår året runt. Telefonen bör vara en hel och fungerande, gärna med tillhörande och fungerande laddare. Töm telefonen på telefonnummer, foton och annat innehåll. Alla telefoner blir granskade av vår personal innan de vidarebefordras. Tack för att du bidrar med din hjälp för både människor och miljö!