JNT har köpt Bothnia Broadband Ab i Malax

JNT stärker sin position som ledande i Österbotten gällande fiberanslutningar – drygt 1.000 kunder i Malax till JNT och stark tillväxt i hela Vasa-regionen.

För JNT är detta en viktig affär och ett steg i att förverkliga bolagets tillväxtstrategi. JNT jobbar målmedvetet med att bygga ut fiberinfrastrukturen och är ledande inom fiberanslutningar i Österbotten. Även nationellt ligger bolaget i framkant gällande fiberutbyggnaden. De senaste åren har JNT växt kraftigt speciellt i Vasa-regionen.

–        Vi ser en stor efterfrågan på en lokal aktör som erbjuder stabila och pålitliga bredbandsuppkopplingar. Rent konkret syns det i att vi bygger ut fibernätet på många orter berättar JNT:s verkställande direktör Maria Höglund.

Nu är alltså fokus på Malax. De kunder som berörs av affären får mer info av JNT inom kort. Kunderna behöver inte vidta några åtgärder pga affären. För kunderna fortsätter tjänsterna som tidigare, men på sikt kommer uppdateringar att göras för att kunna erbjuda kunderna ännu snabbare uppkopplingar och fler tjänster.

JNT kommer att ordna infotillfällen för att träffa kunderna och berätta mera om vad JNT kan erbjuda. JNT har också beredskap att ytterligare bygga ut fibernätet i Malax och omkringliggande orter där tillräcklig efterfrågan finns.

–        Vi uppskattar det långsiktiga jobb som gjorts i Malax för fiberutbyggnaden och är glada över att få förtroendet att bygga vidare på den goda grund som lagts, säger JNT:s försäljningschef Nina Riska. Nu ser vi med förväntan fram emot att ytterligare utveckla verksamheten och erbjuda Malax-borna mångsidiga tjänster och bästa möjliga betjäning, fortsätter Riska.

 

Stark tillväxt i hela Vasa-regionen

JNT jobbar långsiktigt och målmedvetet med att nå ut till allt fler österbottningar. Målsättningen är att leverera tjänster till 50% av österbottningarna, och man är på god väg. Intresset för bolagets tjänster är stort och allt fler ser behov av snabba och stabila fiberanslutningar.

–        Vi växer på bred front och välkomnar årligen flera tusen nya kunder till JNT berättar Riska. Corona-pandemin har ytterligare satt fart på efterfrågan. En snabb och stabil uppkoppling är en grundförutsättning för distansjobb och -studier och vi har levererat rekordmånga fiberanslutningar nu under våren och sommaren säger Riska.

Företagskunderna och bostadsbolagen är en viktig del i bolagets verksamhet. Med en lokal och nära betjäning och högklassiga tjänster som grund väljer allt fler företag att anlita JNT. De senaste åren har bolaget växt betydligt på företags- och bostadsbolagsidan, stor del av tillväxten sker i Vasa-regionen. År 2016 öppnade JNT kontor i Vasa. Tillväxten har varit snabb, nu jobbar drygt 10% av bolagets personal i Vasa och fortsatt tillväxt är i sikte.

–        Vi ser att kunderna värdesätter att JNT kan erbjuda allt inom IT åt företagen och att våra tjänster håller hög klass. Vi får hela tiden feedback på att kunderna uppskattar att vi håller vad vi lovar och att vi tillsammans kan diskutera oss fram till den bästa lösningen för kunden säger chefen för föregagstjänster Thomas Carp.

 För närvarande jobbar JNT i ca 30 områden i Vasa-regionen med att dels bygga ut fibernätet och dels att kartlägga intresse för att ansluta sig. Bolaget fattar investerings- och byggbeslut i de områden där tillräckligt intresse finns. Man kan anmäla intresse för fiberanslutning via www.jnt.fi/fiber.

 

 Investeringar för regionens framgång

 Att bygga ut fibernätet i stora områden innebär stora investeringar, JNT investerar varje år 3-5 miljoner € i regionens infrastruktur.

–        Vi bygger systematiskt ut fibernätet. Som exempel nämner Carp att JNT nu har grävt ner 66 000 m fiber i Vasa, vilket omräknat i enskilda fiber blir 5,2 miljoner meter.

–        Vi ser att fiberinfrastrukturen alltid är överlägsen när det kommer till både hastighet och pålitlighet, därför är vi måna om att bygga ut nätet. Det är långsiktiga investeringar som är en grund för fortsatt framgång för vår region, avslutar Höglund.

 

Tilläggsuppgifter ges av:

Maria Höglund, verkställande direktör, maria.hoglund[at]jnt.fi, tel (06) 786 8100, 044-721 8100

Nina Riska, försäljningschef konsumenttjänster, nina.riska[at]jnt.fi, tel (06) 786 8184, 044-721 8184

Thomas Carp, chef för företagstjänster, thomas.carp[at]jnt.fi, tel (06) 786 8330, 044-721 8330

 

Om JNT

JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) är verksamt inom IT och telecom: Omsättningen är 14 miljoner euro och kunder är privatpersoner, företag och offentlig sektor. Det huvudsakliga marknadsområdet är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Bolaget har 60 anställda i Vasa och Jakobstad.