Politisk åsiktsyttring påverkar JNT:s verksamhet fredagen den 2.2.2018

En del av JNT:s anställda deltar i åsiktsyttringen som pågår fr.o.m. fredagen den 2.2.2018 kl. 06.00 t.o.m. lördagen den 3.2.2018 kl. 06.00. Eftersom vi inte har tillgång till full bemanning leder det till att våra kunder inte får hjälp med felanmälningar lika snabbt som i normala fall. Måndagen den 5.2.2018 återgår vi till full bemanning.

Vi är hemskt ledsna över detta men det är tyvärr inget vi kan påverka. Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför.