Schyssta regler gynnar alla – JNT förbinder sig att marknadsföra och sälja JNT Fiber och -tjänster på ett ansvarsfullt sätt

JNT har i över 130 år levererat anslutningar till kunder i Österbotten. Vi har genom åren byggt upp en verksamhet som kunderna kan lita på och samma verksamhetsmodell fortsätter framöver i form av leverans av JNT Fiber. Vi förbinder oss härmed att fortsätta följa ansvarsfulla spelregler då det kommer till marknadsföring och försäljning av JNT Fiber, fibertjänster och övriga tjänster.

I enlighet med övriga medlemmar i Finnet-förbundet kommer vi även framledes att följa följande regler.

  1. God affärssed styr vår verksamhet
    I försäljning och marknadsföring av optisk fiber förbinder vi oss att även i fortsättningen handla enligt god affärssed samt lagar och föreskrifter då vi erbjuder tjänster till befintliga och nya kunder. Gällande JNT Fiber betyder det här, att vi lyfter fram fiberns goda egenskaper och fäster uppmärksamhet vid det mervärde fibern ger konsumenter och företag, samt att vi alltid och begripligt öppnar upp omfattningen av leveransinnehållet och kostnadseffekterna.
  2. Avtal och avtalsvillkor är till kundens fördel
    Vi förbinder oss till att inte heller i fortsättningen binda våra kunder till avtal som är i strid med lagar om konsumentskydd och kommunikationstjänster eller till orimliga avtalsvillkor.
  3. Vi håller det vi lovar
    Vi ser till att kunden får det som utlovats och enligt överenskommen tidtabell.

Vi utmanar hela branschen
Finnet-förbundet med sina medlemsbolag, däribland JNT, utmanar hela branschen till att förbinda sig till samma spelregler om ansvarsfullhet till förmån för kunder runt om i Finland.

JNT Fiber
Om du har frågor gällande JNT Fiber rekommenderar vi dig att läsa inlägget Vad är JNT Fiber? och lyssna på poddavsnittet (längd 10 min.) som du hittar på samma sida. Du är också varmt välkommen att kontakta vårt Fiberteam på tel. 06 786 8210 eller via fiberteam[a]jnt.fi.