Viasat signaländring påverkar IPTV inspelningar

Viasat har gjort ändringar i sin TV-signal vilket har lett till att man inte längre kan banda in program från kanalerna TV3 SD och TV6 SD till hårddisk i IPTV-tjänsten. Om man vill banda program från TV3 eller TV6 till egen hårddisk behöver man banda från HD-kanalerna för att inspelningen skall fungera. Med Spin+ kan man fortfarande spela in TV3 SD och TV6 SD.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför.