Årsberättelse 2022

För JNT var år 2022 ett år av expansion och tillväxt. Vi har aktivt förverkligat vår tillväxtstrategi, fått allt fler […]

JNT ny ägare till Konttoripiste

En stark, lokalt förankrad aktör inom IT-tjänster skapas i Österbotten när JNT köper Konttoripiste. Konttoripiste, med huvudsäte i Karleby, är […]