Konttoripiste blev JNT – en stark, kundorienterad och lokal IT-aktör

Konttoripiste har varit en del av JNT-koncernen sedan början av 2022. Nu har helheten stärkts ytterligare när Konttoripiste fusionerades med JNT den 1 januari 2024. Kunderna kommer framöver att få mer omfattande tjänster från en och samma leverantör och ärendena sköts som vanligt av samma bekanta kontaktperson.

Tjänster och kontakter förblir de samma

Kundernas tjänster, avtal och kontaktpersoner kommer att förbli oförändrade och välbekanta kontaktpersoner kommer att finnas tillgängliga även i fortsättningen. Målet är att kunna erbjuda mer omfattande och krävande IT-tjänster till både befintliga och blivande kunder.

I och med fusionen blev Konttoripistes VD Jarkko Pelto-Arvo, områdeschef för Karleby och de norra delarna av JNT:s verksamhetsområde. Jarkko ansvarar härmed för JNT:s IT-tjänster och han ingår även i JNT:s ledningsgrupp.

– Jarkkos gedigna erfarenhet av IT-tjänster för företag, utmärkta ledaregenskaper och starka rötter i Karlebyområdet skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av vår verksamhet”, säger Maria Höglund, VD för JNT.

Timo Kuivanto, som har lång erfarenhet av jobbet på Konttoripiste, kommer i fortsättningen jobba som ansvarig försäljare av Konica Minoltas multifunktionsskrivare på JNT. Naturligtvis kommer även aktiv försäljning av hela utbudet av företagstjänster även i fortsättningen vara en naturlig del av Timos vardag.

– Det kundorienterade arbetssätt som kännetecknar Konttoripistes verksamhet kommer att bibehållas och fusionen kommer inte att påverka kundernas tjänster. Kundernas kontaktpersoner står kvar men vi kommer att kunna erbjuda ett mer omfattande utbud av tjänster, försäkrar Timo Kuivanto.

En starkare lokal enhet

Genom fusionen föddes en stark lokal ICT-aktör med en omsättning på 21 miljoner euro och mer än 90 anställda. Kombinationen av ett kundorienterat arbetssätt, bred kompetens och lokalt ägande ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden.

– Företag efterfrågar IT-tjänster av professionella och kunniga lokala aktörer och fusionen kommer att ge oss en bättre möjlighet att möta denna efterfrågan. Vi kan också erbjuda våra anställda en dynamisk arbetsmiljö och tillsammans med ännu fler skickliga kollegor kan vi ytterligare bredda och fördjupa vårt branschkunnande”, säger Jarkko Pelto-Arvo.

Mer information

För mer information om fusionen, JNT:s verksamhet och våra företagstjänster är du välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar gärna ärendet och svara på dina frågor. Kontaktuppgifter hittas nedan.

Maria Höglund, JNT:s VD
Tel. 06 786 8100, maria.hoglund[a]jnt.fi

Jarkko Pelto-Arvo, chef för IT-tjänster & områdeschef i Karleby
Tel. 0400 973 290, jarkko.pelto-arvo[a]jnt.fi

Timo Kuivanto, försäljning av företagstjänster, Konica Minolta ansvarsförsäljare
Tel. 040 550 5793, timo.kuivanto[a]jnt.fi

Tatu Aitoaho, chef för företagstjänster, områdeschef Vasa
Tel. 06 786 8336, tatu.aitoaho[a]jnt.fi