JNT växer och stärker organisationen – Konttoripiste fusioneras med JNT 2024

JNT växer kraftigt inom IT-tjänster till företagskunder. Allt fler företag anlitar JNT-koncernen och allt större IT-helheter anförtros JNT. För att skapa ytterligare förutsättningar för tillväxt och för att möta kundernas behov, stärker JNT nu organisationen och fokuserar på att arbeta i allt närmare samarbete med företagskunderna.

Bredare kompetens och mer heltäckande tjänsteutbud

Konttoripiste har sedan år 2022 ingått i JNT-koncernen. Samarbetet mellan JNT och Konttoripiste har tagit fart och kunderna drar nytta av att få alltmer omfattande tjänster från en och samma aktör. Nu stärks helheten ytterligare när Konttoripiste, som har huvudkontor i Karleby, fusioneras med JNT den 1.1.2024.

– Företagen efterfrågar IT-tjänster av lokala aktörer med hög kompetensnivå, och med denna fusion får vi tillsammans ännu bättre förutsättningar att möta den efterfrågan, säger Konttoripistes nuvarande VD Jarkko Pelto-Arvo.

I den nya helheten är den lokala förankringen och närheten till kunderna i fokus. Kunnig och engagerad personal är grunden i verksamheten, det är något som även framöver kommer att prioriteras.

Jarkko Pelto-Arvo blir i och med fusionen områdeschef för Karleby och de norra delarna av vårt verksamhetsområde. Jarkko ansvarar framöver för IT-tjänsterna och IT-supporten och samtidigt blir han medlem i JNT:s ledningsgrupp.

– Jarkkos gedigna erfarenhet inom IT-tjänster för företag, utmärkta ledaregenskaper och starka förankring i Karleby-området ger utmärkta förutsättningar att ytterligare utveckla verksamheten, säger JNT:s vd Maria Höglund.

Stark tillväxt i Vasaregionen

JNT har under de senaste åren växt kraftigt i Vasa-området och allt fler företag anlitar JNT för bland annat IT-tjänster. Det finns en tydlig efterfrågan på en lokal och kundfokuserad partner inom IT i vår region, och för att svara på det behovet har JNT:s personal i Vasa växt kraftigt de senaste åren.

Tatu Aitoaho som ansvarar för JNT:s försäljning till företagskunder har utsetts till områdeschef för Vasa och de södra delarna av vårt verksamhetsområde. Tatu är sedan tidigare medlem i JNT:s ledningsgrupp, han är en tydlig ledare med djup förståelse för företagens behov inom IT-tjänster. Att sparra kunder samt vara lösningsfokuserad är egenskaper som kännetecknar Tatu, de är till stor nytta i det fortsatta arbetet med att fördjupa kundrelationer och stärka vår lokala närvaro i Vasa.

– Jag är oerhört stolt och tacksam över den kompetens och det engagemang vi har inom JNT. Att Jarkko och Tatu tar sig an ytterligare utmaningar som områdeschefer, ger oss de bästa möjliga förutsättningarna att möta kundernas behov av lokal och lätt tillgänglig service både nu och i framtiden, säger JNT:s vd Maria Höglund.

Bild: Tatu Aitoaho, Områdeschef för Vasa och de södra delarna av vårt verksamhetsområde.

Utökade och fördjupade samarbeten i Jakobstad

I Jakobstadsregionen är tillväxten betydande. Vi har ett erkänt stort kunnande inom JNT när det gäller ICT-tjänster vilket uppskattas av kunderna. Tillväxten syns speciellt i att allt fler företag utökar och fördjupar sitt samarbete med oss. En lokal kundorienterad aktör med stor kompetens är tillgångar som företagen i Jakobstadsregionen värdesätter, och det kommer vi fortsättningsvis att vara.

Vi är tacksamma för det stora förtroende som våra kunder visar oss och det sporrar oss att stärka vår kompetens och sätta oss allt djupare in i vilka specifika behov våra kundföretag har.

En starkare lokal helhet

I och med fusionen uppstår en ännu starkare lokal aktör inom ICT-tjänster. Omsättningen är 21 miljoner euro och antalet anställda är över 90. Kombinationen av ett kundorienterat arbetssätt, hög kompetens och lokalt ägande ger bästa möjliga förutsättningar för framtiden.

Målsättningen är att kunna erbjuda ännu mer omfattande och krävande IT-tjänster åt både nuvarande och framtida kunder. I samband med fusionen av Konttoripiste fortsätter kundernas tjänster och de sedan tidigare bekanta kontaktpersonerna som förr.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter fås av:
Maria Höglund, vd, JNT
tel. 044 721 8100
maria.hoglund[a]jnt.fi

Jarkko Pelto-Arvo, områdeschef Karleby
tel. 040 097 3290
jarkk[a]konttoripiste.fi

Tatu Aitoaho, områdeschef Vasa
tel. 044 721 8336
tatu.aitoaho[a]jnt.fi

Bild: JNT:s vd Maria Höglund och Konttoripistes nuvarande vd Jarkko Pelto-Arvo.Keskipohjanmaan Konttoripiste
Konttoripiste grundades år 1985 och är en fullserviceleverantör av varor och tjänster inom IT och kontorsteknik samt expert på ICT-tjänster. Företaget verkar på sex orter: Karleby, Jakobstad, Kannus, Ylivieska, Brahestad och Uleåborg, och är en del av DataGroup, som är Finlands största, landsomfattande kedja inom IT-branschen. Bolagets omsättning är 4,9 miljoner euro och antalet anställda är 23.

JNT
Jakobstadsnejdens Telefon Ab grundades redan 1887, vilket gör oss till det tredje äldsta bolaget i vår bransch i Finland. Vi erbjuder IT-tjänster, JNT Fiber, kommunikationstjänster, anslutningar, säkerhet, kontorsmaterial och hårdvara. Allt från ett och samma ställe. En lokal leverantör har många fördelar. Vi känner till vardagen för företagare i Österbotten, vi är tvåspråkiga, tillmötesgående, lättillgängliga och flexibla. Våra företagsförsäljare finns i dagens läge i Jakobstad, Vasa och Karleby och vi betjänar företag av alla storlekar runtom i Österbotten.