Ledning och Styrelse

JNT:s ledningsgrupp

Maria Höglund
VD
Tel. 06 786 8100
E-post: maria.hoglund[a]jnt.fi

Tatu Aitoaho
Chef, Företagstjänster
Områdeschef Vasa
Tel. 06 786 8336
E-post: tatu.aitoaho[a]jnt.fi

Nina Riska
Chef, Konsument- och husbolagstjänster
Tel. 06 786 8184
E-post: nina.riska[a]jnt.fi

Jarkko Pelto-Arvo
Chef, IT-tjänster
Områdeschef Mellersta och Norra Österbotten
Tel. 0400 973 290
E-post: jarkko.pelto-arvo[a]jnt.fi

Saija Söderlund
Ekonomichef
Tel. 06 786 8120
E-post: saija.soderlund[a]jnt.fi

Daniel Finell
Chef, Infra och operatörstjänster
Tel. 06 786 8310
E-post: daniel.finell[a]jnt.fi

Stefan Skytte
Chef, nya tjänster
Tel. 06 786 8235
E-post: stefan.skytte[a]jnt.fi

Kenneth Nylund
Chef, Systemutveckling och -integration
Tel. 06 786 8244
E-post:  kenneth.nylund[a]jnt.fi


JNT:s styrelse

Roger Holm
Ordförande

Ann-Charlott Kjerp
Viceordförande

Matti Laurila
Styrelsemedlem

Agneta Ström-Hakala
Styrelsemedlem

Jan-Henrik Svensson
Styrelsemedlem