Larmöverföring

I över 20 års tid har vi levererat pålitliga larmöverföringstjänster. Från oss kan du beställa av myndighet godkända och övervakade larmöverföringstjänster.

Larmöverföringstjänsterna är dubblerade och säkrade så att man kan ansluta till dem via en internetförbindelse och/eller via mobilnätet. Vi sköter installationen av larmsändaren och informerar din kontaktperson vid eventuella störningar. Larmöverföringstjänsten delas in i myndighetsanslutning och fastighetsanslutning.

myndighetsanslutning

Brandalarm som brandmyndigheten fordrar. Larmet styrs till för området definierad larmmottagningscentral.

  • I anslutningsavgiften ingår installation av larmsändare. Larminstallatören kopplar in larmet till sändaren.
  • I månadsavgiften ingår överföring av brandalarm samt övervakning av linjefel.
  • Tilläggskanaler kan kopplas till andra fastighetslarm och styras till annan mottagningscentral.

fastighetsanslutning

Larmöverföring av inbrott, VVS eller liknande larm till valfri larmmottagningscentral.

  • I inkopplingsavgiften ingår installation i larmskåp. Larminstallatören kopplar in larmet till sändaren.
  • I månadsavgiften ingår överföring av larm samt meddelande om linjefel.
  • Tilläggskanaler kan kopplas till andra fastighetslarm och styras till annan mottagningscentral

Mer info

Vill du veta mer? Kontakta oss då via kontaktformuläret nedan, ring oss på 06 786 8200 eller skicka e-post till foretagslosningar[a]jnt.fi.

Du kan också besöka oss på Alholmsgatan 3 i Jakobstad, Tvärgränden 7 i Vasa, eller Heinolasvängen 12 i Karleby (Konttoripistes lokal).