Företagsförsäljning

Jakobstad

Matias Nylund
Försäljning, företagstjänster
Jakobstad
Tel. 06 786 8331 / 044 721 8331
E-post: matias.nylund[a]jnt.fi

Tomi Jansson
Produktchef, företagstjänster
Jakobstad
Tel. 06 786 8339
E-post: tomi.jansson[a]jnt.fi

Lars Sandvik
Försäljning, företagstjänster
Jakobstad
Tel. 06 786 8335 / 044 721 8335
E-post: lars.sandvik[a]jnt.fi

Tomas Öst
Försäljning, företagstjänster
Jakobstad
Tel. 040 527 7315
E-post: tomas.ost[a]jnt.fi

vasa

Patrik Holms
Försäljning, företagstjänster
Vasa
Tel. 06 786 8333 / 044 721 8333
E-post: patrik.holms[a]jnt.fi

Jonas Pitkäkangas
Försäljning, företagstjänster
Vasa
Tel. 06 786 8332 / 044 721 8332
E-post: jonas.pitkakangas[a]jnt.fi

Tatu Aitoaho
Chef, företagstjänster
Områdeschef Vasa
Tel. 06 786 8336 / 044 721 8336
E-post: tatu.aitoaho[a]jnt.fi

Olli Nieminen
Försäljning, husbolagstjänster
Vasa, Karleby
Tel. 06 786 8255 / 044 721 8255
E-post: olli.nieminen[a]jnt.fi

karleby

Timo Kuivanto
Försäljning, företagstjänster / Konica Minolta ansvarsförsäljning
Karleby
Tel. 040 5505 793
E-post: timo.kuivanto[a]jnt.fi

Rauli Lassila
Försäljare, företagslösningar
Karleby
Tel. 040 592 7474
E-post: rauli.lassila[a]jnt.fi

Tuija Varila
Försäljningsassistent
Karleby
Tel. 040 837 2018
E-post: tuija.varila[a]jnt.fi

Arja Keränen
Försäljningsassistent
Karleby
Tel. 044 311 4990
E-post: arja.keranen[a]jnt.fi

Brahestad – Kempele – Uleåborg

Hannu Vanhala
Försäljare, företagslösningar
Brahestad, Kempele, Uleåborg
Tel. 050 582 8718
E-post: hannu.vanhala[a]jnt.fi

Simon Vanhala
Försäljare, företagslösningar
Kempele, Uleåborg
Tel. 040 585 1717
E-post: simon.vanhala[a]jnt.fi

Kontakt

Försäljning av företagslösningar:
Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad
Tvärgränden 7, 65100 Vasa
Heinolasvängen 12, 67600 Karleby
Rantakatu 8 A, 92100 Brahestad
Voimatie 10, 90440 Kempele

Tel: 06 786 8200
E-post: foretagslosningar[a]jnt.fi