Kanalsökning 3.10.2017

Kanalsökning 3.10.2017

Den 3.10.2017 gör JNT ett kabel-tv-signalbyte. Signalbytet innebär att alla JNT:s kabel-tv-kunder behöver göra en kanalsökning på sin TV eller digibox den 3.10.2017 efter kl. 8.00.

Kanalsökningen behöver göras för att TV:n skall hitta den nya signalen och för att alla kabel-tv-kunder skall kunna fortsätta se på TV även efter den 3.10. Om du har en digibox så kan du först behöva göra en fabriksinställning och sedan en kanalsökning innan kanalerna börjar synas igen. Nedan kan du läsa mer information om signaländringen.

I vissa fall kan material inspelat via betalkanaler försvinna vid signalbytet. Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför. 

Kanalsökningen behöver inte göras i IPTV.

 

Vad ska jag göra för att kanalerna ska synas efter signaländringen?

När leverantören av signalen ändras måste du ställa in din digitala mottagare (digitalbox eller tv-mottagare) på nytt. När du ställer in mottagaren på nytt så gör du en kanalsökning, om du har en digibox måste du först återställa mottagarens fabriksinställningar och därefter göra en ny kanalsökning. Anvisningar om hur du återställer fabriksinställningarna och gör en kanalsökning finns i bruksanvisningen för din egen mottagare.

Korten måste ha varit kopplade till JNT:s kabel-tv nät någon gång under tiden: 1.5.2017 – 2.10.2017 annars kommer korten inte att ta emot upplåsningskoderna från den nya signalen och därmed inte fungera efter signalbytet.

Då du gjort signalsökningen/fabriksinställningen den 3.10 kan du kontrollera att den lyckats genom att kontrollera att TLC kanalen finns på kanalplats 11.

Om du gjort en lyckad kanalsökning och får fram alla kanaler utom de svenska kanalerna kan det bero på en fördröjning. Det kan nämligen ta lite längre tid innan de svenska kanalern börjar synas. Sätt på kanalen som inte syns och vänta, det kan ta allt mellan 5 minuter och några timmar innan kanalen börjar synas igen. Om problemet kvarstår ber vi er kontakta vår helpdesk på tel. 06 786 8285.

 

Jag vet inte hur man gör kanalsökning/fabriksinställning i min tv/digibox?

Beroende på vilken utrustning du har hemma och beroende på tillverkare kan utrustningens menyer och knappar vara namngivna på olika sätt. Mer detaljerade anvisningar finns i bruksanvisning till din tv eller digitalbox.

Om du vill ha hjälp med att göra kanalsökningen/fabriksinställningen kan du beställa hjälp genom att kontakta vår kundtjänst på tel. 06 786 8222 eller via e-post på kundbetjaning[a]jnt.fi . Tjänsten är kostnadsfri i samband med signaländringen.

 

Ändringar i kanalpaket och i prissättning

Månadsavgiften för kabel-tv-anslutningen ändras inte. Kabelkortets avgift ändras inte heller. En del kanalpaket utgår och en del nya kanalpaket tillkommer, några kanalpaket ändar även innehåll och pris. Mer om dessa kan du läsa här.

 

Varför måste jag ställa in mottagaren på nytt?

När signalen ändras så ändras även kabel-tv-nätets frekvens och modulationerna i kanalknippena, varvid gamla kanaler lämnar synliga i listan med den påföljd att inga kanaler alls syns. När fabriksinställningarna återställs och en ny kanalsökning görs tas den gamla informationen bort ur mottagarens minne och ersätts med ny information.

 

Observera att kanalernas platser ändrar efter signaländringen!

En utskrivbar lista på de nya kanalplatserna hittar du här.

 

Hur fungerar mitt kabel-tv-kort i fortsättningen?

Försäkra dig om att du före signaländringen har ditt kabel-TV-kort färdigt installerat i mottagaren senast två dygn före installationstidpunkten. Då får kortet nödvändig auktoriseringsinformation och de kanaler du abonnerar på syns även efter signaländringen. Annars fungerar kortet inte längre då signalen ändras.

 

På vilket sätt ska kabelkortet vara installerat i min mottagare?

Kontrollera noggrannare information i tillverkarens anvisningar.

 

Hur går det med program som jag spelat in på min digitalbox?

Om du har spelat in program från fria kanaler, som exempelvis Yle 1, Yle 2, MTV3, så finns inspelningarna kvar som vanligt. Om inspelningarna har gjorts från betalkanaler så kan det hända att inspelningarna inte är tillgängliga längre efter signaländringen. På en del digitalboxar kan inspelningarna dekrypteras och krypteringen görs med boxens egen krypteringsteknik. Då fungerar inspelningarna även i fortsättningen. Om digitalboxen spelar in betal-tv-program med samma kryptering som när dessa delas i nätet, krävs det ett giltigt abonnemang för att se inspelningarna.

 

Kan en återställning av fabriksinställningarna radera inspelningar från digitalboxens hårddisk?

Om du misstänker att dina inspelningar kommer att försvinna i samband med ändringen (särskilt gamla mottagare), kontakta utrustningstillverkarens support.

 

Vad gör jag då min digitala mottagare inte längre fungerar efter signaländringen?

Även om du skulle ha agerat helt enligt anvisningarna, så klarar endast hela, funktionsdugliga mottagare av signaländringen. I samband med ändringen avslöjas de mottagare som skenbart fungerat, för din mottagare kan vara sönder fast kanalerna tidigare har synts. Mottagaren har då inte uppdaterats på ett tag eller så har man inte försökt göra en kanalsökning. Kontrollera av utrustningstillverkaren om det ännu finns nya uppdateringar till din digitala mottagare.

 

Jag har en platt-tv med en inspelningsbar digitalbox. Hur ska jag uppdatera den?

Båda mottagarna ska uppdateras skilt (båda ska även ha en antennkabel ansluten). Om platt-tv:n har använts endast som skärm och du byter kanal och tittar på teve via digitalboxen, så behöver du naturligtvis inte uppdatera din tv om du inte vill.

 

Var hittar jag lösenordet till min digitala mottagare?

Standardlösenordet är oftast 0000 eller 1234. Kontrollera din egen mottagares information i bruksanvisningen från utrustningstillverkaren.