Ansvaret för brandvarnare övergår till fastighetsägaren år 2026 – detta behöver du veta

Upp till en femtedel av branddödsfallen skulle kunna förhindras.

En ny lagstiftning om brandvarnare träder i kraft. Vid början av år 2026 övergår ansvaret för inköp och underhåll av brandvarnare till fastighetsägaren. Syftet med den nya lagen är att förbättra underhållet av brandvarnare och minska antalet dödsfall till följd av bränder. Enligt experter inom räddningstjänsten skulle upp till en femtedel av branddödsfallen kunna förhindras med denna förändring. Med ny tekniken kan brandvarnarnas funktion övervakas på distans för att säkerställa att ägarens skyldigheter uppfylls.

Ansvaret för brandvarnarna ändras från och med den 1 januari 2026 när skyldigheten att skaffa och underhålla brandvarnare övergår från lägenhetens innehavare, det vill säga hyresgästen, till byggnadens ägare, det vill säga fastighetsägaren. De kommande ändringarna riktas särskilt till bostadsaktiebolag och hyresfastigheter.

Den traditionella tanken ”Mitt hem är mitt slott” förändras när den nya räddningslagen möjliggör för representanter för bostadsbolaget eller byggnadens ägare att kontrollera och vid behov uppdatera brandvarnarna i bostäderna. Även om det finns en övergångsperiod har ägaren redan nu rätt att kontrollera brandvarnarna, förutsatt att hyresgästen informeras i god tid.

Bakom ändringen ligger behovet av att förbättra underhållet av brandvarnare och särskilt viktigt är lagändringen för äldre personer och personer med begränsad rörlighet. Dessa grupper kan nämligen ha svårt att på egen hand sköta underhållet av brandvarnare och batteribyte. Genom att flytta ansvaret för brandvarnarnas funktion till bostadsägaren säkerställs att dessa grupper inte saknar adekvat skydd mot brand.

Vad förändras den 1 januari 2026?

Efter övergångsperioden är det ägaren som har ansvaret för brandvarnarna. Hyresgästernas uppgift är endast att rapportera eventuella fel och regelbundet testa brandvarnarna. Avsaknaden av eller bristen på fungerande brandvarnare kan även äventyra grannarnas säkerhet. Ett tillräckligt antal av fungerande brandvarnare skulle kunna minska antalet branddödsfall betydligt, uppskattningsvis tiotals per år.

Brandvarnarsystem kopplade till elnätet och utrustade med långvariga batterier är alternativ som lönar sig att överväga. Dessa brandvarnare har också en avstängningsfunktion, med vilken brandlarmet kan stängas av ifall det är frågan om ett fellarm som exempelvis aktiverats till följd av matlagning.

Vad innebär denna förändring i praktiken?

I och med den kommande förändringen behöver inte hyresgästerna längre ansvara för inköp av brandvarnare eller regelbundet byte av batterier. Hyresgästen behöver dock omedelbart informera ägaren eller disponenten om de upptäcker ett fel på brandvarnaren.

Byggnadens eller lägenhetens ägare måste säkerställa att varje lägenhet har tillräckligt med fungerande brandvarnare. Ägaren har rätt att kontrollera brandvarnarna och deras funktion i lägenheten, förutsatt att hyresgästen informeras i förväg.

Det är inte nödvändigt med fysiska besök i lägenheten om en fjärrövervakningsenhet för brandvarnaren används. Då behöver man endast besöka lägenheten om enheten inte fungerar som den ska eller om den har stängts av.

JNT Nollges lösning erbjuder fjärrövervakning av brandvarnare och andra användbara funktioner, särskilt för bostadsbolag och hyresvärdar.

Vi frågade JNT:s Nollge chef Stefan Skytte om de nya fjärrstyrda brandvarnarnas egenskaper. Vi fick reda på följande viktiga saker.

Hur fungerar Nollges fjärrövervakning för brandvarnare?
‒ Brandvarnarna rapporterar enhetens batteristatus samt lägenhetens temperatur och luftfuktighet via webbapplikationen och meddelar om brandvarnaren har tagits ned eller är avstängd, börjar Stefan.

Vilka fördelar finns det med Nollges lösning jämfört med traditionella batteridrivna brandvarnare?
‒ Brandvarnaren är underhållsfri med batterier som räcker i 10 år, vilket är den allmänna livslängden för brandvarnare. Med hjälp av applikationens loggbok kan man se att brandvarnaren har fungerat, att lagstadgade tester har utförts och att den verkligen är funktionsduglig, förtydligar Stefan.

Kan Nollges lösning integreras med befintliga fastighetsinformationssystem eller övervakningssystem? Hur?
‒ Genom applikationens öppna gränssnitt är det möjligt att överföra data till andra system, förklarar Stefan.

Erbjuder Nollge utbildning eller stöd för fastighetsbolag och hyresvärdar angående brandvarnarnas korrekta användning och underhåll?
‒ Dessa brandvarnare är lika enkla att installera som andra brandvarnare. Vi hjälper till med att införa användningen av applikationen, berättar Stefan.

Nollge erbjuder produkter för alla behov

Nollge erbjuder brandvarnare med fjärrövervakningsfunktion som underlättar fastighetsägarnas uppgift med underhåll av brandvarnare.

Nollges brandvarnare:

 • Fungerar i trådlösa IoT-nätverk och är batteridrivna.
 • Rapporterar enhetens batteristatus samt temperatur och luftfuktighet i lägenheten.
 • Meddelar om brandvarnaren har avlägsnats eller stängts av.
 • Kan integreras i befintliga databaser för bostadsbolag.

Nollges fjärrövervakningsbrandvarnare fungerar i trådlösa IoT-nätverk (Sigfox eller LoRaWan). De kräver inget SIM-kort eller WiFi-anslutning. Brandvarnaren är batteridriven (med en livslängd på 5 eller 10 år) och fungerar med fjärrövervakning via en webbapplikation.


Trådlösa brandvarnare

Med brandvarnaren medföljer en monteringsplatta med magnetkontakter som larmar om brandvarnaren tas bort.

Nollges brandvarnare:

 • uppfyller europeiska standarder (CE och SFS-EN 14604)
 • fungerar även som termometer och luftfuktighetsmätare i lägenheten (gäller +-modellerna).
 • kan övervaka batterinivån i enheten och användaren kan få meddelanden via webbportalen när röklarmet behöver testas.
 • har garanti på 5 år.
 • mått: 105 mm x 35 mm. Vikt: 150 g.
 • alarmnivå: 85 dB på 3 meters avstånd.
 • extra tillbehör: Fjärrkontroll för att testa eller stänga av brandlarm som är monterade i taket. Samma fjärrkontroll kan användas för flera brandvarnare.


Vad bör göras nu?

Om du äger en byggnad bör du bekanta dig med den nya räddningslagen och vidta åtgärder för att följa den. Informera byggnadens invånare om den nya lagen och de ändringar som följer med den. Om du är inneboende behöver du inte vidta omedelbara åtgärder. Det är dock viktigt att du känner till den nya lagen och är medveten om dina skyldigheter. Meddela omedelbart ägaren om du upptäcker något fel på brandvarnaren.

Byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, ansvarar framöver för att det finns tillräckligt med fungerande brandvarnare i varje lägenhet i hyreshuset. Det är den inneboendes skyldighet att omedelbart meddela ägaren om eventuella fel på brandvarnaren, som batteriets slut eller om brandvarnaren inte fungerar.

Byggnadens ägare bör dra nytta av de två årens övergångsperiod för att planera och genomföra de praktiska åtgärder som krävs för ändringen i god tid innan år 2026. Nu är en bra tid att skapa en plan för regelbunden inspektion och underhåll av brandvarnare och att till exempel skaffa Nollges brandvarnare med fjärrövervakning till varje lägenhet.

Texten är en översättning från finska. Ursprungstext och bild: Tiina Painokallio/OMAtaloyhtiö.fi