Bekant växelsystem men bättre funktioner med JNT:s hjälp

När eldistributionsföretaget Esse Elektro-Kraft Ab flyttade in i sin nybyggda kontorsbyggnad, upptäckte man att mobilsignalerna blev för svaga med de nya täta väggarna, och ett byte av mobiloperatör blev aktuellt. När man tog kontakt med JNT insåg man att man kunde få både ny mobiloperatör och ett liknande växelsystem som man använt sig av tidigare. Personalen har möjlighet att jobba på olika ställen, men med de traditionella telefonväxelfunktionerna kan man fortsättningsvis betjäna kunderna på bästa möjliga vis och samtidigt spara in på de interna samtalens kostnader. Närheten mellan företagen och det faktum att man kunde få betjäning på svenska, ledde till att Esse Elektro-Kraft fick bättre och smartare växelfunktioner.

I lummiga Esse i Pedersöre ligger Esse Elektro-Kraft, ett litet österbottniskt kraftbolag med ett grönt hjärta. Kärnverksamheten utgörs av elproduktion med vattenkraftverk i Esse å – i Hanhikoski, Hattar och Värnum, samt eldistribution och elförsäljning. Företaget satsar också på solenergi.
Efter att företaget flyttat in i en ny kontorsbyggnad och mobiltelefonsignalerna inte längre fungerade till belåtenhet, tog man kontakt med JNT för hjälp med nya mobilabonnemang. Samtidigt flyttade man över all telefoni till JNT.

Totalt sett blev det ett billigare och kompaktare paket än de tidigare haft. Det fanns funktioner som kunde slås ihop och effektiveras.
– Vi tycker det är fint att JNT tagit en aktiv roll och hjälpt oss med lösningar som passar oss och tipsat om hur man kan förbättra vårt växelsystem. De har verkligen guidat oss fram till den optimala lösningen för oss. Fast växelsystemet var bekant från förr var det många funktioner vi inte vetat fanns. Man har inte tid att sätta sig in i alla detaljer själv, utan behöver få hjälp med att se vad som faktiskt är möjligt att göra, säger en nöjd Simon Kanckos, som är elingenjör och IT-ansvarig på Esse Elektro-Kraft.

Språket och närheten har varit överraskande viktiga. JNT har kommit ut för genomgångar och supporten har aktivt varit med när systemet togs i bruk.
– Det att vi kunnat tala svenska har underlättat förvånansvärt mycket. Det är så mycket enklare att fråga upp om saker man inte riktigt vet något om. Att JNT är ett lokalt företag som känner vår verksamhet har också underlättat mycket. De har visat oss vilka funktioner de sett att vi behöver, berättar Simon, som är tacksam över den handfasta hjälp JNT erbjudit.
– Det tog inte mycket tid av oss, utan efter ett första möte skötte JNT det mesta. Vi behövde inte ens berätta hur vi haft det, utan de kollade upp själva och gjorde ett nytt system med förslag på nya funktioner. Det var väldigt smidigt!

På Esse Elektro-Kraft uppskattar man stort den personliga kontakten på JNT och att man får hjälp snabbt.
– Det är absolut en fördel att de finns lokalt och nära till. Jag ser också bättre möjligheter att utveckla systemet med tiden, säger Simon.

Behöver ert företag också helhetslösningar för telekom? Ta kontakt så diskuterar vi mera.