Konttoripisteen toimitusjohtaja Jarkko Pelto-Arvo jatkaa JNT:n aluejohtajana

Kuva: Jarkko Pelto-Arvo vastaa fuusion jälkeen aluejohtajana Kokkolan ja pohjoisen alueen toiminnasta.

Jarkko Pelto-Arvo on luotsannut Konttoripisteen läpi erilaisten muutosten onnistuneesti. Toimitusjohtaja on saanut toimia todellisena muutosjohtajana, ensin tytäryhtiön ohjaimissa ja sittemmin johdattaen Konttoripisteen osaksi JNT:tä. Fuusion jälkeenkin alueellinen johto säilyy Kokkolassa ja lisäksi Pelto-Arvo on ottanut vastuulleen JNT:n IT-liiketoiminnan sekä liittynyt osaksi JNT:n johtoryhmää.

Konttoripiste fuusioitui osaksi JNT:tä 1.1.2024. Konttoripisteen työntekijät ja asiakkaat ovat syksyn aikana saaneet totutella ajatukseen Konttoripisteen brändin väistymisestä taka-alalle.

Millaista palautetta fuusiosta on toimitusjohtajan korviin kuulunut?

— Konttoripisteen brändin häipyminen on ollut osalle pitkäaikaisista asiakkaista vähän haikeaakin, mutta tärkeimpänä asiakkaat kokevat sen, että samat palvelut ja henkilöt säilyvät.

Toimitusjohtajasta aluejohtajaksi

Vuoden alusta lähtien Jarkko Pelto-Arvo ottaa vastuulleen JNT:n IT-liiketoiminnan sekä alueellisen johdon Kokkolasta pohjoisen suuntaan. Kokonaisuudessaan JNT toimii aina Kristiinankaupungista Ouluun saakka.

Miltä tittelin ja työtehtävien muutos tuntuu?

— Olen pitänyt toimitusjohtajan tehtävästä, mutta mielelläni otin uuden roolin vastaan. On hienoa lähteä tekemään työtä isommalla porukalla.

Jarkko on toimitusjohtajanakin mielellään jakanut vastuuta ja ollut yksi tekijöistä.

Asiakkaiden suuntaan kaikki näyttää brändin vaihtumista lukuun ottamatta samalta.

Monet asiat säilyvät fuusion myötä ennallaan. Yhteyshenkilöt ja palvelut pysyvät muuttumattomana. Myös miehen työtehtävät säilyvät osittain samana.

— Alueellinen johtajuus säilyy, joten asiakkaiden suuntaan kaikki näyttää brändin vaihtumista lukuun ottamatta samalta. Edelleen saa minullekin soittaa asiassa kuin asiassa, Jarkko Pelto-Arvo painottaa.

Kasvavan IT-tiimin ohjaksissa

Jarkko Pelto-Arvo on ollut Konttoripisteellä töissä 16 vuotta. Ammattitaito ja osaaminen painottuu nimenomaan IT-puoleen, sillä toimitusjohtajaksi hän siirtyi team leaderin ja järjestelmäasiantuntijan paikalta.

— IT-puoli on itselle iso mielenkiinnon kohde ja onkin mielekästä ottaa koko JNT:n IT-tiimi haltuun.

Fuusion jälkeen IT-tiimissä on 27 ihmistä. Kokoonpano on vakuuttava ja osaamista löytyy. IT-puolella on myös tavoitteena kasvaa sekä vahvistaa osaamista. Tulevaisuudessa huomiota kiinnitetään erityisesti rekrytointeihin. Alalla on nuoria tekijöitä ja työpaikan vaihtelu on tavallista. Haluamme tehdä töitä sen eteen, että meillä viihdytään kauemminkin.

Mikä on työmarkkinoilla JNT:n houkuttelevuus?

— Me olemme sopivan kokoinen toimija ja meillä on monenlaisia tehtäviä sekä erilaisia asiakkuuksia. Tiimin sisällä on mahdollisuus erikoistua erilaisiin asioihin. Erityisesti nostaisin esiin hyvän porukan merkityksen, Pelto-Arvo painottaa.

Jarkko Pelto-Arvo on myös paljon pohtinut sitä, miten työmarkkinoilla otetaan nuorempi sukupolvi huomioon.

— Nuoret osaavat ammatillisesti vaatia paljon enemmän. Heti työsuhteen alussa täytyy olla selvillä suunnitelma, miten työssä voidaan edetä ja millaisiin projekteihin on mahdollista päästä mukaan. Nuoret ovat todella määrätietoisia, Pelto-Arvo kiteyttää.