Konttoripistes tidigare VD Jarkko Pelto-Arvo fortsätter som områdeschef för JNT

Bild: Jarkko Pelto-Arvo fungerar efter fusionen som områdeschef i Karleby och de norra verksamhetsområdena, han ansvarar därmed för verksamheten mellan Karleby och Uleåborg.

Jarkko Pelto-Arvo har framgångsrikt styrt Konttoripiste genom olika förändringar. VD:n har fungerat som en verklig förändringsledare, han har lett Konttoripiste under tiden som företaget var helägt dotterbolag till JNT, och därefter lett en fusion av Konttoripiste med JNT. Även efter fusionen fortsätter Pelto-Arvo att leda verksamheten i Karleby-regionen, därtill ansvarar han för JNT:s IT-verksamhet samtidigt som han tagit en plats i JNT:s ledningsgrupp.

Konttoripiste fusionerades med JNT den 1.1.2024. Anställda och kunder hos Konttoripiste har under hösten fått vänja sig vid tanken på att Konttoripistes varumärke sakta men säkert kommer att suddas ut.

Hurudan feedback har Pelto-Arvo fått om fusionen?

— Vissa stamkunder har varit vemodiga då de fått höra nyheten om att Konttoripiste-varumärket kommer att suddas ut, men huvudsaken för kunderna har ändå varit att samma tjänster och kontaktpersoner finns kvar.

Från VD till områdeschef

Efter fusionen har Jarkko Pelto-Arvo tagit över ansvaret för JNT:s IT-verksamhet och den regionala styrningen av verksamheten från Karleby norrut. JNT har i dagens läge verksamhet från Kristinestad till Uleåborg.

Hur känns det att byta titeln och arbetsuppgifter?

— Jag har gillat VD-uppgiften, men jag tog med glädje emot en ny roll nu. Det känns roligt att få börja jobba med ett ännu större gäng.
Som VD har Jarkko gärna delat ut ansvar till sina kollegor men samtidigt aktivt deltagit i det dagliga arbetet.

Varumärket byts ut men annars är allt som vanligt för kunderna

Många saker förblir oförändrade efter fusionen. Kontaktpersoner och tjänster byts inte ut och även Jarkkos arbetsuppgifter förblir delvis desamma.
Karleby-kontorets verksamhet leds fortsättningsvis lokalt från kontoret i Heinola, så sett från kundernas sida ser allt ut som vanligt, förutom att Konttoripistes gula färg och logo byts ut mot JNT:s logo och turkosa färg. Kunderna får fortsättningsvis gärna ringa mig om vad som helst, betonar Jarkko Pelto-Arvo.

Ledning av ett växande IT-team

Jarkko har arbetat på Konttoripiste i 16 år. Han steg in i rollen som VD från att ha jobbat som teamleader och systemexpert, därmed är hans expertområde framför allt inom IT.

— IT är ett stort intresse för mig, och det känns meningsfullt att leda hela JNT:s IT-team.

Efter fusionen består IT-teamet av 27 personer. Sammansättningen är imponerande och kompetens finns det mycket av. På IT-sidan är målet också att växa och stärka kunnandet ytterligare. Framöver kommer särskild uppmärksamhet ägnas åt rekryteringar. Inom branschen finns det många unga arbetstagare men det är vanligt att man ofta hoppar mellan arbetsgivare. Vi vill jobba för att våra anställda ska trivas även längre perioder hos oss.

Vad gör JNT attraktivt på arbetsmarknaden?

Vi är en passligt stor aktör som jobbar med många olika uppgifter och med många olika typer av kundföretag. Inom teamet finns möjlighet att specialisera sig på olika områden. Jag vill särskilt betona betydelsen av ett bra gäng, säger Pelto-Arvo.

Jarkko Pelto-Arvo har också funderat mycket på hur den yngre generationen tas i beaktande på arbetsmarknaden.

— De unga har lärt sig att kräva mycket mer av arbetsgivaren. Redan i början av arbetsförhållandet behövs en plan på hur de kan utvecklas på jobbet och hurudana projekt det är möjligt att få jobba med. Dagens unga är verkligen målinriktade, sammanfattar Pelto-Arvo.