Kuituliittymä on ympäristöystävällisintä teknologiaa

Keskiviikko 22.3.2023 oli merkittävä päivä kaikille kuituliittymien ja -palveluiden parissa työskenteleville yrityksille. Kyseisenä päivänä saimme mustaa valkoisella siitä, että kuituliittymät ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin muut tällä hetkellä markkinoilla olevat internet-teknologiat.

Finnet-liitto, joka on alueellinen ICT-yritysten keskusjärjestö ja yhteistyöelin, on yhdessä Valokuitunen Oy:n ja Valoon (Adola Oy:n) kanssa tilannut laskelman kuituoptiikan hiilijalanjäljestä yritykseltä Green Carbon. Tutkimus nimeltä ”Valokuituverkon elinkaaripäästöt” valmistui maaliskuussa 2023.

Tietoa tutkimuksen toteutustavasta
Laskelma tehtiin vuoden 2021 aikana seitsemältä yritykseltä saatujen tietojen keskiarvon perusteella. Green Carbon laski päästöt käyttäen apunaan mallia ”GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting standard” (vapaa suomennos: GHG:n standardiprotokolla tuotteiden elinkaarten kirjaamiseksi ja raportoimiseksi). GHG-protokolla on käytetyin kansainvälinen viitekehys hiilijalanjäljen laskemiseksi ja sitä suositellaan kriteerien laajuuden ja sen kansainvälisen tunnettuuden takia. Laskelman tulos esitetään hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka ottaa huomioon erilaisten kasvihuonekaasujen maailmanlaajuiset lämmittävät vaikutukset.  Laskelmaan sisältyvät kaapelit, tilat ja verkkolaitteet. Loppukäyttäjän laitteita (älypuhelin, tietokone, TV yms.) ei oteta huomioon. Laskelmassa kuituverkon käyttöiäksi määritettiin 50 vuotta, vaikka todellinen elinkaari voi olla pidempi.

Kuituliittymän ympäristövaikutus vastaa 35 kilometrin ajoa autolla
Green Carbonin raportti nostaa esille sen, että lasketussa hiilidioksidiarvossa on otettu huomioon kuituverkon päästöt koko sen elinkaaren ajan ”Cradel-to-grave” -periaatteen mukaisesti eli kehdosta hautaan. Huomioon on otettu raakamateriaalista, valmistuksesta, kuljetuksesta, tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja jätteenkäsittelystä aiheutuneet päästöt.

Laskelman mukaan kuituliittymästä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat puoli promillea, toisin sanoen 0,05 prosenttia, keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Laskelma perustuu siihen, että keskivertosuomalaisen vuosittaiset päästöt ovat 10 300 kg CO2e ja kuituliittymästä aiheutuvat vuosittaiset päästöt (rakentaminen ja käyttö) kotitaloutta kohti ovat 5,48 kg CO2e. Suomalaisten keskimääräiset päästöt on laskenut Sitra, riippumaton säätiö, jonka tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä ja sosiaalista hyvinvointia Suomessa, vuoden 2018 aikana. Green Carbon on laskenut kuituliittymän päästöt vuodelta 2021 saatujen lukujen perusteella.

Tämä merkitsee sitä, että kotitalouden vuosittaiset kuituliittymästä aiheutuvat päästöt vastaavat suunnilleen sitä määrää hiilidioksidipäästöjä, joka syntyy ajettaessa 35 kilometriä polttomoottoriautolla. Tämä laskelma perustuu Sitran arvioon autojen keskimääräisistä päästöistä.

Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen uskoo, että tuloksen myötä monet alkavat elää vähäpäästöisemmin:

– Moni haluaa nykyään tehdä pieniä muutoksia, joiden avulla voi elää hieman vastuullisemmin ja vähäpäästöisemmin. Valokuidun valinta on helpoin tapa varmistaa luotettava verkkoyhteys ja vähentää osaltaan esimerkiksi tarpeetonta ajelua, toteaa Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.

Tutkimuksesta käy ilmi, että suurin osa hiilidioksidipäästöistä syntyy kuituliittymien tuotannosta. Tuotannosta aiheutuvia päästöjä kuitenkin kompensoivat kuitukaapeleiden vähäinen energiankulutus sekä pitkä käyttöikä. Tiivistäen voidaan todeta, että kuituverkon hiilidioksipäästöt ovat paljon vähäisemmät kuin esimerkiksi kuparipohjaisen laajakaistaverkon.

Martikainen kehottaa nyt mobiilioperaattoreita suorittamaan samanlaiset laskelmat, jotta tietoiset kuluttajat voivat vastedes valita liittymän ympäristövaikutuksen mukaan:

– Meidän käytössämme ei ole vastaavaa laskelmaa mobiilidatayhteyksien hiilijalanjäljestä, joten emme voi vertailla valokuidun hiilijalanjälkeä mobiiliyhteyksien jalanjälkeen. Olisi tärkeää, että mobiilioperaattorit teettäisivät vastaavat laskelmat, jolloin kuluttajat voisivat vertailla eri yhteyksien hiilijalanjälkiä, sanoo Matilainen.

Lisää tietoa asiasta löydät Finnet-yhtiön kotisivuilta: https://www.finnet.fi/valokuidun-paastot/

Optinen kuitu on ympäristöystävällisin vaihtoehto
Se, että kuituoptiikka kuluttaa vähemmän energiaa kuin mobiililiittymät, on todettu Traficomin tutkimuksessa ”Ensimmäinen tutkimus viestintäverkkojen energiankulutuksesta”, joka tehtiin vuonna 2022. Traficom, Suomen liikenne- ja viestintävirasto, on vastuussa viestintää koskevista säädöksistä ja valvonnasta Suomessa ja mukana muun muassa maamme viestintäinfrastruktuurin kehittämisessä. Tutkimus osoittaa, että mobiililiittymät käyttävät paljon enemmän sähköä kuin kiinteät liittymät. Ero on huomattavasti suurempi, kun mobiililiittymiä verrataan erityisesti kuituliittymiin.

Tiivistäen voimme todeta kaikkien näiden selvitysten osoittavan sen, että kuitukaapeleiden elinkaaripäästöt ovat vähäisiä verrattuna laajakaistaverkon muihin teknologioihin, sekä sen, että kuituoptiikkaa voidaan pitää ympäristöystävällisenä teknologiana verrattuna muihin markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin. Kuitutekniikka voi näin ollen vähentää viestintäverkon hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää. Tällä voi olla positiivinen vaikutus ilmastoon, ja sen avulla saattaa olla mahdollista saavuttaa kestävä tulevaisuus.

Lähteet:
Finnet: https://www.finnet.fi/valokuidun-paastot/
Traficom: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/viestintaverkkojen-energiankulutuksesta-ensimmainen-tutkimus
Sitra: https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/
Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä