Helppoutta sisäilmanlaadun seurantaan Nollgen langattomien sensoreiden avulla

Kaikki alkoi pietarsaarelaisen kiinteistön pesutuvasta. Pesutuvan käyttäjiltä tuli Folkhälsans Fastigheter Ab:n Anders Dahlbäckille ilmoituksia sisäilman huonosta laadusta. Samoihin aikoihin alkuvuonna 2021 JNT:N (Pietarsaaren Puhelin Oy) myynti otti yhteyttä Andersiin, sillä heilläkin oli tiedossa kyseisen Pietarsaaressa sijaitsevan kiinteistön ikä ja sitä myötä myös mahdolliset sisäilmaongelmat. JNT:n myyjä kertoi Nollge -sensoreista, joilla voitiin mitata mm. sisäilman laatua. Nollge on JNT:n IoT-konsepti, jonka sensorit toimivat täysin langattomasti Sigfox-radioverkossa.

– Aika pian yhteydenoton jälkeen otimme käyttöön ensimmäiset sensorit. Pietarsaaren kiinteistön pesutupaan asennettiin sensori, ja saimme tietää, että koneiden pyöriessä kostea ilma jää pyörimään pesutupatilaan. Aika pienellä toimenpiteellä, eli ilmanvaihtoa parantamalla, saimme ratkaistua pesutuvan ongelmat, ja samalla saimme myös tietää, ettei kiinteistössä ollut muuta rakenteellista vikaa, Folkhälsans Fastigheter Ab:n talous- ja kiinteistöpäällikkönä toimiva Dahlbäck kertoo.

Termit tutuiksi:

 • IoT – Internet of Things, esineiden internet. IoT:llä tarkoitetaan fyysisten esineiden, palveluiden, ohjelmistojen ja järjestelmien liittämistä yhteen internetin avulla.
 • Sigfox -verkko on pitkän kantaman radioverkko, johon kytketyt laitteet ovat yhteydessä suoraan internetiin. Sigfox -verkko on suunniteltu erityisesti IoT:iä varten. Verkkoon liitetyt lähettimet tarvitsevat hyvin vähän sähkövirtaa.
 • VOC – haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat sisäilmassa havaittavia kemiallisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun
 • TVOC – haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus

Nopeaa reagointia sisäilmaongelmiin

Folkhälsanin periaatteena on ottaa kaikki käyttäjiltä tulevat asumisterveyteen liittyvät ilmoitukset vakavasti ja reagoida niihin nopeasti.

– JNT:n sensorit ovat nopeuttaneet reagointiaikaamme huomattavasti, kun laite ei vaadi erityisiä asennustoimenpiteitä. Parhaimmillaan voimme aloittaa mittaamisen samana päivänä, Dahlbäck kehaisee.

Nollgen sensorit ovat pieniä, noin lattialämmitystermostaatin kokoisia laitteita, jotka lähettävät Sigfox-verkon kautta mittaustulokset selainpohjaiseen pilvipalveluun noin 30 minuutin välein.

Sensorit saavat virtansa akusta, jonka kesto voi olla jopa viisi vuotta. Dahlbäck pääsee itse seuraamaan mittaustuloksia pilvipalvelusta, ja voi asettaa kullekin sensorille myös hälytyksiä raja-arvojen alituksista tai ylityksistä. Hälytyksestä tulee tieto sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Folkhälsanilla on käytössään nyt 25 sensoria, pääasiassa CO2– ja TVOC -mittauslaitteita. Suurin osa sensoreista on siirrettäviä ja niitä käytetään tarpeen mukaan muutaman viikon jaksoina, mutta muutama sensori on asennettu myös pysyvästi tiettyyn kohteeseen.

Folkhälsans Fastigheter Ab:n talous- ja kiinteistöpäällikkö Anders Dahlbäck

– Kerran on esimerkiksi käynyt niin, että sensorin asentamisen myötä on huomattu VOC-arvojen nousevan tiettyinä kellonaikoina. Kun aikoja on tarkasteltu, on todettu, että kyseisinä kellonaikoina kiinteistön peseytymistilat olivat ahkerassa käytössä, ja niissä käytettiin myös erilaisia aerosol-kosmetiikkatuotteita, jotka nostivat sisäilman pienhiukkaspitoisuuksia. Arvojen jatkuvalla seurannalla päästään tällaisissa tapauksissa ainakin toteamaan millaisia vaikutuksia sisäilman laatuun tilojen käyttäjillä on, ja millaisia tilojen mittausarvot ovat esimerkiksi öisin, kun tilat ovat tyhjillään. Kun arvojen nousun syy pystyttiin selvittämään sensorin avulla, ja kiinteistön käyttäjätkin tietävät syyn, ei ongelmaa oikeastaan enää ole, Dahlbäck kertoo.

Vaikka ongelma ratkeaakin usein Nollge -sensorin mittaustuloksia analysoimalla ja niihin reagoimalla, on mahdollista, että esimerkiksi TVOC-arvot ovat niin korkeita, että on syytä ryhtyä tarkempiin tutkimuksiin. Toisinaan käy niinkin, että vaikka sisäilmassa on havaittu ongelmia, ovat sekä CO2 – että VOC-pitoisuudet olleet mittaustulosten mukaan kunnossa.
Dahlbäck kertoo, että myös näissä tilanteissa sensoreiden keräämistä mittaustuloksista on hyötyä, sillä tällöin tiedetään, että tarvitaan syvempiä ja perusteellisempia tutkimuksia. Lisäksi Folkhälsanilla seurataan satunnaisesti myös sellaisia kohteita, joissa sisäilman laatu koetaan hyväksi.

– Näin saadaan arvokasta tietoa, ja dataa voidaan verrata sisäilmaongelmaisten kohteiden sensoreista saatuun dataan, Dahlbäck mainitsee.

Sensorit mukana energiansäästötalkoissa


Koska sensorit mittaavat myös lämpötilaa, on Folkhälsanilla seurattu anturien avulla kiinteistöjen lämpötiloja erityisellä tarkkuudella kuluvan vuoden aikana.

Olemme mukana Astetta alemmas -kampanjassa, ja olemmekin asettaneet sensoreihin nyt hälytyksiä, jotka ilmoittavat, jos lämpötila meinaa kiivetä liian ylös, Dahlbäck kertoo.

Yhteistyö JNT:n kanssa on Dahlbäckin mukaan ollut alusta saakka sujuvaa, ja Folkhälsanilla onkin aikomuksena lisätä sensoreiden määrää.

– Asennuksen helppous ja laitteiden kustannustehokkuus ovat Nollge -sensoreiden ehdottomasti parhaat ominaisuudet. Hankintahinta on verrattain maltillinen, ja laitteiden käytöstä ei aiheudu meille kuluja, Dahlbäck listaa. Minulla on nytkin kaapissa muutama sensori, jotka voisin käydä vaikka saman tien asentamassa, jos tarve tulisi. Ja lähettäähän se sensori dataa sieltä kaapistakin, hän naurahtaa.

Folkhälsan:

 • Yhdistyspohjainen kansanterveyteen, hoiva-alaan ja tutkimukseen keskittynyt konserni
 • Suomen suurin ruotsinkielinen työnantaja, noin 1700 työntekijää
 • Suomen suurin yksityinen tutkimuslaitos toimii Folkhälsanissa
 • Yli 150 000 m2 kiinteistöjä Kokkola – Porvoo -akselilla

Nollge by JNT

 • Nollge on IoT konsepti, jonka tarjoaa JNT
 • Tuotteet: langattomat anturit, jotka valvovat sisäilmanlaatua, paikantimet esim. vuokrakoneisiin, lämpötila- ja ilmankosteusanturit, CO2 anturit, partikkelianturit, radonanturit, vesivuotoanturit ja paljon muuta.
 • Anturit ovat langattomat eikä tarvitse liityntä sähkönverkkoon eikä erillistä internetyhteyttä. Seuranta tapahtuu etänä web-sovelluksen kautta.
 • Kohderyhmät: rakennusliikkeet, isännöitsijät/taloyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt, kaupungit ja kunnat.