årsberättelse 2020

För JNT var året som helhet framgångsrikt. Alla delområden inom JNT har påverkats av coronapandemin, dock på väldigt olika sätt. Det som genomsyrat allt är det stora behovet av stabila och fungerande förbindelser när allt fler övergått till distansjobb och -studier.
Vi har slagit försäljningsrekord för JNT Fiber, vi har fått många nya kunder och vi har byggt ut infrastrukturen på nya områden. Vi har positionerat oss allt starkare inom alla våra kundsegment och kan glädjas åt en positiv utveckling under året.

Läs hela årsberättelsen här: Årsberättelse 2020