JNT | Företag | IT stöd och -underhåll

IT stöd och -underhåll

För att man skall kunna jobba obehindrat och effektivt behöver datorer och nätverk fungera. IT-stöd är vår tjänst för företag som inte har en egen, eller endast en begränsad IT-avdelning, som tar hand om datorer och nätverk.

Om internet, nätverk eller mail inte fungerar leder det oftast till frustration på arbetsplatsen. Vi hjälper er gärna att undvika dessa situationer.

 

Akut hjälp och långsiktiga lösningar

För mer långsiktiga lösningar kommer vi tillsammans överens om ett avtal men ni är givetvis också välkomna att kontakta oss med akuta ärenden. I avtalet specificeras vilken typ av IT stöd och –underhåll ni önskar. Vi kan till exempel komma överens om att vi ser över er IT ett visst antal timmar per månad. Ett annat alternativ är att vi jobbar tillsammans med er någon dag per vecka för att utveckla er IT. För att vi skall kunna ge er bästa möjliga service vid akuta fall, är det givetvis en fördel om vi redan på förhand har kartlagt er IT-miljö.

 

Tre steg för fungerande IT:

  1. Kartläggning av IT-miljö: vid nya kundförhållanden kartlägger vi den nya kundens IT-miljö för att se vilka primära åtgärder som behöver göras.
  2. Målsättningar: vi diskuterar tillsammans med kunden om hurudana målsättningar, önskemål och behov de har för sin IT.
  3. Utförande: nu är det vår sak att se till att allt fungerar utan problem. Våra kunder skall inte behöva lägga märke till problemen, vi åtgärdar dessa i bakgrunden innan de börjar störa arbetet. 

Vad kan vi hjälpa er med? Tag gärna kontakt med oss så tittar vi på olika förslag.

 

Mer information

För mer information om våra IT-stöd och -underhålls tjänster vänligen kontakta vårt försäljningsteam via kontaktformuläret nedan, per telefon på 06 786 8200 eller på foretagslosningar[a]jnt.fi.

Ni kan också besöka oss på Alholmsgatan 3 i Jakobstad eller på Fredsgatan 22 i Vasa. 

Kontakta oss